जोहर जोहर मोर ठाकुर देवता Johar Johar Mor Lyrics | Gaura Gauri song Lyrics

🌷जोहर जोहर मोर ठाकुर देवता🌷
🌺Johar Johar Mor Lyrics🌺
🌷Gaura Gauri Song🌷


  • गीत : जोहर जोहर मोर
  • गायक : अल्का चन्द्राकर
  • गीतकार : पारंपरिक गीत
  • संगीतकार : प्रफुल्ल बेहरा
  • लेबल : सुन्दरानी

 

स्थायी

जोहर जोहर मोर ठाकुर देवता हो 

सेवर लागव मैं तोर

जोहर जोहर मोर ठाकुर देवता हो 

सेवर लागव मैं तोरअंतरा 1

हंसा चरथे मोर मुंगा वो मोती वो 

फूले अऊ चना के दार

हंसा चरथे मोर मुंगा वो मोती वो 

फूले अऊ चना के दारअंतरा 2

गौरी वो जागे मोर गौरा वो जागे वो

अऊ जागे वो शहर कई लोग

गौरी वो जागे मोर गौरा वो जागे वो

अऊ जागे वो शहर कई लोगअंतरा 3

बईगा जागे मोर बईगिन जागे वो

जागे वो शहर कई लोग

बईगा जागे मोर बईगिन जागे वो

जागे वो शहर कई लोगअंतरा 4

बाजा जागे बजनिया जागे वो

जागे वो गवईया लोग

बाजा जागे वो बजनिया गाजे वो

जागे वा गवईया लोग

जोहर जोहर मोर ठाकुर देवता हो

सेवर लागव मैं तोर

जोहर जोहर मोर ठाकुर देवता हो

सेवर लागव मैं तोरcgsongslyrics.com

Leave a comment

x
error: Content is protected !!