सुवा लहकत हे डार म suwa lahkat he dar ma lyrics – Alka Chandrakar | सुवा गीत lyrics

 🌷सुवा लहकत हे डार म  🌷
🌷Suwa Lahkat He Dar Ma Lyrics🌷
🌺सुवा गीत🌺
  • गीत : सुवा लहकत हे
  • गायक : अल्का चन्द्राकर
  • गीतकार :
  • संगीतकार : प्रफुल्ल बेहरा
  • लेबल : सुन्दरानी

 

तरिहारी नाना नाना मोर सुवना

तरिहारी नाना नाना नाना नाना

तरिहारी नाना नाना मोर सुवना

तरिहारी नाना नाना नाना नानास्थायी

सुवा लहकत हे

सुवा लहकत हे डार म

पक्का रे बिही म सुवा लहकत हे

सुवा लहकत हे डार म

पक्का रे बिही म सुवा लहकत हे

तरिहारी नाना नाना मोर सुवना

तरिहारी नाना नाना नाना नाना

तरिहारी नाना नाना मोर सुवना

तरिहारी नाना नाना नाना नानाअंतरा 1

का चारा चरथे मोर पड़की परेवना

का चारा चरथे मोर पड़की परेवना

का चारा चरथे मोर सुन्दर मजुर ना

पक्का रे बिही म सुवा लहकत हे

सुवा लहकत हे डार म

पक्का रे बिही म सुवा लहकत हे

तरिहारी नाना नाना मोर सुवना

तरिहारी नाना नाना नाना नाना

तरिहारी नाना नाना मोर सुवना

तरिहारी नाना नाना नाना नानाअंतरा 2

कनकी चांउर चरथे मोर पड़की परेवना

कनकी चांउर चरथे मोर पड़की परेवना

सांप डेड़हूल चरथे मोर सुन्दर मजुर ना

पक्का रे बिही म सुवा लहकत हे

सुवा लहकत हे डार म

पक्का रे बिही म सुवा लहकत हे

तरिहारी नाना नाना मोर सुवना

तरिहारी नाना नाना नाना नाना

तरिहारी नाना नाना मोर सुवना

तरिहारी नाना नाना नाना नानाअंतरा 3

कोन मेर रईथे मोर पड़की परेवना

कोन मेर रईथे मोर पड़की परेवना

कोन मेर रईथे मोर सुन्दर मजुर ना

पक्का रे बिही म सुवा लहकत हे

सुवा लहकत हे डार म

पक्का रे बिही म सुवा लहकत हे

तरिहारी नाना नाना मोर सुवना

तरिहारी नाना नाना नाना नाना

तरिहारी नाना नाना मोर सुवना

तरिहारी नाना नाना नाना नानाअंतरा 4

खोंधरा मा रईथे मोर पड़की परेवना

खोंधरा मा रईथे मोर पड़की परेवना

पहरी म रईथे मोर सुन्दर मजुर ना

पक्का रे बिही म सुवा लहकत हे

सुवा लहकत हे डार म

पक्का रे बिही म सुवा लहकत हे

तरिहारी नाना नाना मोर सुवना

तरिहारी नाना नाना नाना नाना

तरिहारी नाना नाना मोर सुवना

तरिहारी नाना नाना नाना नाना

Leave a comment

x
error: Content is protected !!