हो मैया झूलना झूले बर – दुकालू यादव | Jhulna Jhula Bar Maiya Lyrics | Dukalu Yadav Jas Geet | पुराना जस गीत लिरिक्स

हो मैया झूलना झूले बर
Jhulna Jhula Bar Maiya Lyrics 
Dukalu Yadav Jas Geet
पुराना जस गीत लिरिक्स
  • गीत : हो मैया झूलना झूले बर 
  • गायक : दुकालू यादव
  • गीतकार : दुकालू यादव
  • संगीतकार : दुकालू यादव
  • लेबल : एस जी म्यूजिक
स्थायी
हो मैया झूलना झूले बर
मैया झूलना झूले बर
जनक कनक घर झूले हो माय
हो मैया झूलना झूले बर
मैया झूलना झूले बर
जनक कनक घर झूले हो माय
 
अंतरा 1
काहेन के तोर झूला बने हे
काहेन के लगे डोर हो माय
काहेन के तोर झूला बने हे
काहेन के लगे डोर हो माय
काहेन के तोर खम्भा मनोहर
काहेन के तोर खम्भा मनोहर
हीरा चढ़े चहूं ओर
हो मैया झूलना झूले बर
जनक कनक घर झूले हो माय
 
अंतरा 2
चंदन काठ के झूलना बने हे
रेशम लागे डोर हो माय
चंदन काठ के झूलना बने हे
रेशम लागे डोर हो माय
सोने के तोर खम्भा मनोहर
सोने के तोर खम्भा मनोहर
हीरा चढ़े चहूं ओर
हो मैया झूलना झूले बर
जनक कनक घर झूले हो माय
 
अंतरा 3
कउने मैया झूलना झूले
कउने खिंचे डोरे हो माय
कउने मैया झूलना झूले
कउने खिंचे डोरे हो माय
कउने गडाये खम्भा मनोहर
कउने गडाये खम्भा मनोहर
हीरा चढे़ चहूं ओर
हो मैया झूलना झूले बर
जनक कनक घर झूले हो माय
 
अंतरा 4
बुढ़ी माई झूलना झूले
लंगुरे खिंचे डोरे हो माय
बुढ़ी माई झूलना झूले
लंगुरे खिंचे डोरे हो माय
सीया गढ़ाये खम्भा मनोहर
सीया गढ़ाये खम्भा मनोहर
हीरा जढ़े चहूं ओर
हो मैया झूलना झूले बर
जनक कनक घर झूले हो माय
हो मैया झूलना झूले बर
जनक कनक घर झूले हो माय

 

Leave a comment

x
error: Content is protected !!