चले आबे रे – सुनील सोनी, गरिमा दिवाकर | Chale Aabe Re Song Lyrics | CG Song Lyrics

चले आबे रे
Chale Aabe Re Song Lyrics
CG Song Lyrics

स्थायी
भाटा बारी के
भाटा बारी के कमईया सिसरी बजावत तोर चले आबे रे
भाटा बारी के कमईया सिसरी बजावत तोर चले आबे र
केरा बारी के 
केरा बारी के रखईया आरो लगावत मोर चले आबे रे
केरा बारी के रखईया आरो लगावत मोर चले आबे रे
चले आबे रे तै चले आबे ना
चले आहूं रे मैं चले आहूं ना
मै चले आहूं रे
केरा बारी के 
केरा बारी के रखईया आरो लगावत मोर चले आबे रे
भाटा बारी के कमईया सिसरी बजावत तोर चले आबे रे
 
अंतरा 1
तोर सुध मा बैरी मोर सावन सिरागे
भादो अंधियारी मा ये तन करियागे 
तोर सुध मा बैरी मोर सावन सिरागे
भादो अंधियारी मा ये तन करियागे 
रद्दा ला जोहत रे नैना पिरागे
रद्दा ला जोहत रे नैना पिरागे
मन के मया ला घोर चले आबे रे
तै चले आबे ना
केरा बारी के
केरा बारी के रखईया आरो लगावत मोर चले आबे रे
भाटा बारी के कमईया सिसरी बजावत तोर चले आबे रे
 
अंतरा 2
काबर तोर संग हा तनेच तन ला भाथे 
रेंगना अउ बोली मनेच मन सुहाथे
काबर तोर संग हा तनेच तन ला भाथे 
रेंगना अउ बोली मनेच मन सुहाथे
चंदा चकोरी ला जईसे लुभाथे
चंदा चकोरी ला जईसे लुभाथे
घर के पुन्नी अंजोर चले आबे रे
तै चले आबे ना
भाटा बारी के
भाटा बारी के कमईया सिसरी बजावत तोर चले आबे रे
भाटा बारी के कमईया सिसरी बजावत तोर चले आबे रे
चले आरे रे तै चले आबे ना
चले आहूं रे मै चले आहूं ना
मै चले आहूं ना
केरा बारी के
केरा बारी के रखईया आरो लगावत मोर चले आबे रे
केरा बारी के रखईया आरो लगावत मोर चले आबे रे
भाटा बारी के कमईया सिसरी बजावत तोर चले आबे रे
केरा बारी के रखईया आरो लगावत मोर चले आबे रे

 

Leave a comment

x
error: Content is protected !!