कोयली कुहके आमा डार – कांतिकार्तिक | KOYLI KUHUKE AAMA DAR LYRICS

कोयली कुहके आमा डार
| KOYLI KUHUKE AAMA DAR LYRICS |
CG SONG LYRICS
  • गीत – कोयली कुहके आमा डार
  • स्वर – कांतिकार्तिक यादव
  • गीतकार – डॉ डी. आर. साहू
  • संगीत – तोषदास साहू
  • प्रकार – छत्तीसगढ़ी गीत
  • लेबल – सुन्दरानी

स्थायी
कोईली कुहके कोईली कुहके
कोईली कुहके आमा डार रे
कारी जीवरा ला बान मारे रे
कोईली कुहके आमा डार रे
कारी जीवरा ला बान मारे रे

कोईली कुहके कोईली कुहके
कोईली कुहके आमा डार रे
कारी जीवरा ला बान मारे रे
कोईली कुहके आमा डार रे
कारी जीवरा ला बान मारे रे

अंतरा 1
कारी घटा कारी बदरा ला मोहे
जीवरा ला बान मारे रे
पुन्नी के चंदा ला करिया दाग सोहे
जीवरा ला बान मारे रे

हाय कारी घटा कारी बदरा ला मोहे
जीवरा ला बान मारे रे
पुन्नी के चंदा ला करिया दाग सोहे
जीवरा ला बान मारे रे

हाय राम हाय राम हाय राम
ये घर ले हावय बिहान
ये घर ले हावय बिहान
कारी जीवरा ला बान मारे रे
कारी जीवरा ला बान मारे रे

अंतरा 2
बिन करिया ले कहा उन्ना दून्ना
जीवरा ला बान मारे रे
बिन करिया ले सबे जग सुन्ना
जीवरा ला बान मारे रे

हाय बिन करिया ले कहा उन्ना दून्ना
जीवरा ला बान मारे रे
बिन करिया ले सबे जग सुन्ना
जीवरा ला बान मारे रे

हाय राम हाय राम हाय राम
हाय राम हाय राम हाय राम
ये देथे रे परान
ये देथे रे परान रे
कारी जीवरा ला बान मारे रे
कारी जीवरा ला बान मारे रे

अंतरा 3
हिरनी कस आंखी म काजर अंजाए
जीवरा ला बान मारे रे
करिया चुंदी म कारी फूंदरा सजाए
जीवरा ला बान मारे रे

हाय हिरनी कस आंखी म काजर अंजाए
जीवरा ला बान मारे रे
करिया चुंदी म कारी फूंदरा सजाए
जीवरा ला बान मारे रे

हाय राम हाय राम हाय राम
हाय राम हाय राम हाय राम
ये हा लेवत हे परान
ये हा लेवत हे परान रे
कारी जीवरा ला बान मारे रे
कारी जीवरा ला बान मारे रे

कोईली कुहके कोईली कुहके
कोईली कुहके आमा डार रे
कारी जीवरा ला बान मारे रे
कोईली कुहके आमा डार रे
कारी जीवरा ला बान मारे रे

कारी जीवरा ला बान मारे रे
कारी जीवरा ला बान मारे रे
कारी जीवरा ला बान मारे रे
कारी जीवरा ला बान मारे रे

Leave a comment

x
error: Content is protected !!