ये गोरी रायगढ़ वाली – सन्नी पांडे | YE GORI RAIGARH WALI LYRICS | CG SONG LYRICS

ये गोरी रायगढ़ वाली

| YE GORI RAIGARH WALI LYRICS |

CG SONG LYRICS

  • गीत – ये गोरी रायगढ़ वाली
  • स्वर – सन्नी पांडे
  • गीतकार – सन्नी पांडे
  • संगीत – सन्नी पांडे
  • प्रकार – छत्तीसगढ़ी गीत
  • लेबल – एवीएम गाना

स्थायी
ये गोरी रायगढ़ वाली
मोला मोहनी खवाए काबर वो
ये रे टूरी रायगढ़ वाली
मोला मोहनी खवाए काबर रे

तोर मया म मोहा गे हंव वो
घर दुवारी ला भूला गे हव
भारी मया लागे तोर बर रे

ये गोरी रायगढ़ वाली
मोला मोहनी खवाए काबर वो
ये रे टूरी रायगढ़ वाली
मोला मोहनी खवाए काबर वो

अंतरा 1
नैना तोर नशीली हे ठढ़िहाए चावा चंडी
दिखथस बड़ मस्त लेकिन हावस रे घमंडी
नैना तोर नशीली हे ठढ़िहाए चावा चंडी
दिखथस बड़ मस्त लेकिन हावस रे घमंडी
दिखथस बड़ मस्त लेकिन हावस रे घमंडी

ये गोरी रायगढ़ वाली
मोला मोहनी खवाए काबर वो
ये गोरी रायगढ़ वाली
मोला मोहनी खवाए काबर वो

अंतरा 2
कोन जनी का मोहनी बुटी मोला तैं खवाए
का होगे रे मोला कुछु समझ नई तो आए
कोन जनी का मोहनी बुटी मोला तैं खवाए
का होगे रे मोला कुछु समझ नई तो आए
का होगे रे मोला कुछु समझ नई तो आए

ये टूरी रायगढ़ वाली
मोला मोहनी खवाए काबर वो
ये टूरी रायगढ़ वाली
मोला मोहनी खवाए काबर वो

ये गोरी रायगढ़ वाली
मोला मोहनी खवाए काबर वो
ये रे टूरी रायगढ़ वाली
मोला मोहनी खवाए काबर वो
मोहनी खवाए काबर वो
मोहनी खवाए काबर रे

Leave a comment

error: Content is protected !!