बड़ निक हे गजानन तोर – दुकालू यादव | Bada Nik He Gajanan Tor Lyrics | Dukalu Yadav Ganesh Song 2023

बड़ निक हे गजानन तोर

| Bada Nik He Gajanan Tor Lyrics |

Dukalu Yadav Ganesh Song 2023

  • गीत : बड़ निक हे गजानन तोर 
  • गायक : दुकालू यादव
  • गीतकार : जाहिर उस्ताद
  • संगीतकार : दुकालू यादव
स्थायी 1

 

बड़ निक हे गजानन तोर 
बड़ निक हे गजानन तोर ओ गौरी विघनविनायक ओ
बड़ निक हे गजानन तोर ओ गौरी विघनविनायक ओ
विघनविनायक ओ गौरी विघनविनायक ओ
ये बड निक हे ये बड़ निक हे गजानन तोर ओ गौरी विघनविनायक ओ
 
अंतरा 1
मोदक लाडु अडबड भाथे कान डोलावत मन भर खाथे
मोदक लाडु अडबड भाथे कान डोलावत मन भर खाथे
निज करे भगत कर जोर
निज करे भगत कर जोर ओ गौरी विघन विनायक ओ
 
अंतरा 2
हावै दुलरवा पार्वती के ललना शंकर नाथ पति के
हावै दुलरवा पार्वती के ललना शंकर नाथ पति के
चले मुसुवा बिलम के अगोर
चले मुसुवा बिलम के अगोर ओ गौरी विघनविनाय ओ
 
अंतरा 3
एक दंता मुच मुच हासे 11 दिन ले रास ला रासे
एक दंता मुच मुच हासे 11 दिन ले रास ला रासे
जय जगत करे सब ओर
जय जगत करे सब ओर ओ गौरी विघन विनायक ओ
 
अंतरा 4
चतुरा हावै सुड़ वाला जाहिर हे ये जगमुड़ वाला
चतुरा हावै सुड़ वाला जाहिर हे ये जगमुड़ वाला
स्वामी गणपति बप्पा मोर 
स्वामी गणपति बप्पा मोर ओ गौरी विघनविनायक ओ
बड़ निक हे गजानन तोर ओ गौरी विघनविनायक ओ
विघनविनायक तोर ओ गौरी विघनविनायक ओ
ये बड निक हे ये बड़ निक हे गजानन तोर ओ गौरी विघनविनायक ओ
 
 

 

Leave a comment

x
error: Content is protected !!