घट घट म बसे हे सतनाम Ghat Ghat Ma Base He Satnam Lyrics | Panthi Geet Lyrics

🌿 घट घट म बसे हे सतनाम 🌿
Ghat Ghat Ma Base He Satnam Lyrics
✴️Panthi Geet Lyrics✴️

  • गीत – घट घट म बसे हे सतनाम
  • स्वर – गोरेलाल बर्मन,
  • गीतकार – गोरेलाल बर्मन
  • संगीतकार – गारेलाल बर्मन
  • एल्बम – सतनाम संदेश 
  • लेबल – सुन्दरानी


स्थायी

घट घट म बसे हे सतनाम 

खोेजे ला हंसा कहां पाबे रे

घट घट म बसे हे सतनाम 

खोेजे ला हंसा कहां पाबे रे

 

खोेजे ला हंसा कहां पाबे रे

खोेजे ला हंसा कहां पाबे ना

खोेजे ला हंसा कहां पाबे रे

खोेजे ला हंसा कहां पाबे ना

 

घट घट म बसे हे सतनाम 

खोेजे ला हंसा कहां पाबे रे

घट घट म बसे हे सतनाम 

खोेजे ला हंसा कहां पाबे रेअंतरा 1

ऐ मुरख मन पापी चोला 

सुन ले गुरू के बानी ल

सुन ले गुरू के बानी ल

अंतस म सतनाम बसा ले

झन हो जा अज्ञानी गा

झन हो जा अज्ञानी गा

ऐ माया नगरी म सतपुरूष कहां पाबे रे

घट घट म बसे हे सतनाम 

खोेजे ला हंसा कहां पाबे रेअंतरा 2

ऐ दुनिया हा मोह माया अउ 

पाप अधरम के डेरा ऐ

पाप अधरम के डेरा ऐ

ऐखर संग मया करबे त

बिरथ जिनगी तेरा ऐ

बिरथ जिनगी तेरा ऐ

मोह माया ल छोड़ दे हंसा सतलोक जाबे रे

घट घट म बसे हे सतनाम 

खोेजे ला हंसा कहां पाबे रे

 

घट घट म बसे हे सतनाम 

खोेजे ला हंसा कहां पाबे रे

घट घट म बसे हे सतनाम 

खोेजे ला हंसा कहां पाबे रे

 

खोेजे ला हंसा कहां पाबे रे

खोेजे ला हंसा कहां पाबे ना

खोेजे ला हंसा कहां पाबे रे

खोेजे ला हंसा कहां पाबे ना

 

घट घट म बसे हे सतनाम 

खोेजे ला हंसा कहां पाबे रे

घट घट म बसे हे सतनाम 

खोेजे ला हंसा कहां पाबे रे

खोेजे ला हंसा कहां पाबे रे

खोेजे ला हंसा कहां पाबे रेLeave a comment

x
error: Content is protected !!