तोर सपना आथे वो – गोफेलाल गेंदले | Tor Sapna Aathe Wo Lyrics | GOFELAL GENDLE CG Song Lyrics

🌺 तोर सपना आथे वो 🌺

 

 Tor Sapna Aathe Wo Lyrics

 

 🌿 CG Song Lyrics 🌿

 

  • गीत – तोर सपना आथे वो
  • स्वर – गोफेलाल गेंदले, सावित्री गेंदले
  • गीतकार – गोफेलाल गेंदले
  • संगीत – गोफेलाल गेंदले
  • लेबल – केके कैसेट


स्थायी

तोर सपना आथे वो

तोर सपना आथे ना

 

तोर सपना आथे वो

तोर सपना आथे जोही रे

तोर सपना आथे वो

तोर सपना आथे ना

 

सोए नींद ला जगाथे

मोला बईहा बनाथे मन बया जाथे ना

छुनूर छुनूर पैरी हा सुनाथे

छुनूर छुनूर पैरी हा सुनाथे रे हाए रे

 

तोर सपना आथे वो

तोर सपना आथे जोही रे

तोर सपना आथे वो

तोर सपना आथे ना

 

अंतरा 1

हंसथस गोठियाथच बनेच मन ला भाथच

बन के पंछी वो तैं कहां उड़ जाथच

हंसथस गोठियाथच बनेच मन ला भाथच

बन के पंछी वो तैं कहां उड़ जाथच

बन के पंछी वो तैं कहां उड़ जाथच

 

सोए नींद ला जगाथे

मोला बईहा बनाथे मन बया जाथे ना

छुनूर छुनूर पैरी हा सुनाथे

छुनूर छुनूर पैरी हा सुनाथे रे हाए रे

 

तोर सपना आथे वो

तोर सपना आथे जोही रे

तोर सपना आथे वो

तोर सपना आथे ना

 

अंतरा 2

कभू तैं हंसाथस अउ कभू तैं रोवाथस

कवल करेजा ला मोर काबर जलाथस

कभू तैं हंसाथस अउ कभू तैं रोवाथस

कवल करेजा ला मोर काबर जलाथस

कवल करेजा ला मोर काबर जलाथस

 

मोर नैना म समाके 

मोला बईहा बनाके मन बया जाथे ना

छुनूर छुनूर पैरी हा सुनाथे

छुनूर छुनूर पैरी हा सुनाथे रे हाए रे

 

तोर सपना आथे वो

तोर सपना आथे जोही रे

तोर सपना आथे वो

तोर सपना आथे नाअंतरा 3

का तोला बतावव तोर हिरदय चुरत हे

नैना ले पानी बैरी आँसू बरसत हे

का तोला बतावव तोर हिरदय चुरत हे

नैना ले पानी बैरी आँसू बरसत हे

नैना ले पानी वो मोर आँसू बरसत हे

 

मोर नैना म समाके 

मोला बईहा बनाके मन बया जाथे ना

छुनूर छुनूर पैरी हा सुनाथे

छुनूर छुनूर पैरी हा सुनाथे रे हाए रे

 

तोर सपना आथे वो

तोर सपना आथे जोही रे

तोर सपना आथे वो

तोर सपना आथे ना

 

सोए नींद ला जगाथे

मोला बईहा बनाथे मन बया जाथे ना

छुनूर छुनूर पैरी हा सुनाथे

छुनूर छुनूर पैरी हा सुनाथे रे हाए रे

 

तोर सपना आथे वो

तोर सपना आथे जोही रे

तोर सपना आथे वो

तोर सपना आथे ना

तोर सपना आथे वो

तोर सपना आथे ना

Leave a comment

x
error: Content is protected !!