तोर नीली नीली आंखी Tor Neeli Neeli Aankhi Lyrics – Kishan Sen CG Song Lyrics

🌹तोर नीली नीली आंखी🌹
🌻Tor Neeli Neeli Aankhi Lyrics🌻
🎵Kisan Sen CG Song🎵

  • गीत : तोर नीली नीली
  • स्वर : किसन सेन
  • गीत : किसन सेन
  • संगीत : राजा मानिकपुरी
  • लेबल : किसन सेन सीजी सिंगर

स्थायी

हाय तोर नीली नीली

नीली नीली नीली नीली

हाय तोर नीली नीली आँखी हाय रे जानु

मोर हिरदय ल रानी बान मारत हे

हाय तोर नीली नीली आँखी हाय रे जानु

मोर हिरदय ल रानी बान मारत हे

मोर हिरदय ल रानी बान मारत हे

मोर हिरदय ल जानु बान मारत हे

मोर हिरदय ल रानी बान मारत हे

मोर हिरदय ल जानु बान मारत हे

हाय तोर मुच मुच 

मुच मुच मुच मुच

हाय तोर मुच मुच हंसना हाय रे जानु

तोर हिरदय ल रानी बान मारत हेअंतरा 1

सुन ना

देखे रे जब से तोला जिवरा मोर तंग हे

खाना पीना मोर रानी कब से रे बंद हे

ऐ दिन भर बईठे रइथौ तोर इंतजार म

ऐती ओती घूमत रईथौ तोर गली तोर गांव म

ऐ देखे रे जब ले तोला जिवरा मोर तंग हे

खाना पीना मोर रानी कब से मोर बंद हे

ऐ दिन भर बईठे रइथौ तोर इंतजार म

ऐती ओती घूमत रईथौ तोर गली तोर गांव म

हाय तोर मटक मटक 

मटक मटक मटक मटक 

हाय तोर मटक मटक रेंगना हाय रे जानु

मोर हिरदय ला रानी बान मारत हे

हाय तोर नीली नीली आँखी हाय रे जानु

मोर हिरदय ला रानी बान मारत हेअंतरा 2

सुन ना

कतका हे मया मोला रानी मोला जान ले

बन जा रे लैला मजनु मोला मान के

ऐ सपना आथे रानी दिन अउ रात के

बढ़गे हे पीरा रानी ओला तैं हा जान ले

हाय तोर टुकुर टुकुर

टुकुर टुकुर टुकुर टुकुर

हाय तोर टुकुर टुकुर देखना हाय रे रानी

मोर हिरदय ल जानु बान मारत हे

मोर हिरदय ल रानी बान मारत हे

मोर हिरदय ल रानी बान मारत हे

मोर हिरदय ल जानु बान मारत हे

मोर हिरदय ल रानी बान मारत हे

मोर हिरदय ल जानु बान मारत हे

हाय तोर मुच मुच 

मुच मुच मुच मुच

हाय तोर मुच मुच हंसना हाय रे जानु

तोर हिरदय ल रानी बान मारत हे

Leave a comment

x
error: Content is protected !!