साय रिलो राम जी Say Rilo Ram Ji Lyrics | Hiresh Sinha Cg Song

🌹साय रिलो राम जी🌹
🌺Say Rilo Ram Ji Lyrics🌺
🌻Hiresh Sinha CG Song🌻

  • गीत : साय रिलो राम जी 
  • गायक : हिरेश सिन्हा, जितेश्वरी सिन्हा 
  • गीतकार : हिरेश सिन्हा, जितेश्वरी सिन्हा 
  • संगीतकार : अमित प्रधान 
  • लेबल : केके कैसेट 

स्थायी

साय रिलो राम जी साय रिलो रिलो

साय रिलो राम जी साय रिलो रिलो

साय रिलो रिलो यो साय रिलो रिलो

साय रिलो रिलो यो साय रिलो रिलो

अंतरा 1

जोहर जोहर राम जी

जोहर जोहर राम जी

जोहारी तोर मै लागौं लागौं

जोहर जोहर सीता माई

जोहर जोहर सीता माई

जोहारी तो मैं लागौं लागौं

बाजा बाजी गेला गुदुमा गादामा

बाजा बाजी गेला गुदुमा गादामा

मोहरी बाज तितरिया रे

मोहरी बाज तितरिया रे

झालिया न झाल पोरा

मोहरी बाज तितरिया

बाजा बाजी गेला गुदुमा गादामा

बाजा बाजी गेला गुदुमा गादामा

मोहरी बाज तितरिया रे

मोहरी बाज तितरिया रे

झालिया न झाल पोरा

मोहरी बाज तितरिया

साय रिलो राम जी साय रिलो रिलो

साय रिलो राम जी साय रिलो रिलो

साय रिलो रिलो यो साय रिलो रिलो

साय रिलो रिलो यो साय रिलो रिलो

अंतरा 2

जोहर जोहर शीतला माई

जोहर जोहर शीतला माई

जोहारी तोर मैं लागौं लागौं

जोहर जोहर बूढ़ा देव

जोहर जोहर बूढ़ा देव

जोहारी तोर मैं लागौं लागौं

बाजा बाजी गेला गुदुमा गादामा

बाजा बाजी गेला गुदुमा गादामा

मोहरी बाज तितरिया रे

मोहरी बाज तितरिया रे

झालिया न झाल पोरा

मोहरी बाज तितरिया

साय रिलो राम जी साय रिलो रिलो

साय रिलो राम जी साय रिलो रिलो

साय रिलो रिलो यो साय रिलो रिलो

साय रिलो रिलो यो साय रिलो रिलो

Leave a comment

x
error: Content is protected !!