सपना मोला काबर आथे ओ | Sapna Mola Kabar Athe Wo Lyrics | CG Song Lyrics

सपना मोला काबर आथे ओ
Sapna Mola Kabar Athe Wo Lyrics
CG Song Lyrics 

स्थायी 

सपना मोला काबर आथे ओ

सुरता दिन रात सताए ना

 

सपना मोला काबर आथे ओ

सुरता दिन रात सताए ना

सपना मोला काबर आथे ना

सुरता दिन रात सताए ना

 

तोर बिना कईसे जी जहूं रइके

तोर बिना कईसे जी जहूं रइके

सपना मोला काबर आथे वो

सुरता दिन रात सताए ना

 

अंतरा 1

दिल मोरे घायल होगे 

तोरे बिरहा पीर म

मारे मछरी कस तडपव 

रहिके दरिया तीर म

 

दिल मोरे घायल होगे 

तोरे बिरहा पीर म

मारे मछरी कस तडपव 

रहिके दरिया तीर म

 

दे दगा गोरी जी जहूं कईसे

दे दगा गोरी जी जहूं कईसे

सपना मोला काबर आथे वो

सुरता दिन रात सताए ना

सपना मोला काबर आथे वो

सुरता दिन रात सताए ना

 

अंतरा 2

तोर बिना गोरी मोला 

कुछ नई सुहावै वो

पाना कस इमान डोले 

सहे नई तो जावै वो

 

तोर बिना गोरी मोला 

कुछ नई सुहावै वो

पाना कस इमान डोले 

सहे नई तो जावै वो

 

तोर बिना गोरी जी जहूं कईसे

तोर बिना गोरी जी जहूं कईसे

 

सपना मोला काबर आथे वो

सुरता दिन रात सताए ना

सपना मोला काबर आथे वो

सुरता दिन रात सताए ना

सुरता दिन रात सताए ना

सपना मोला काबर आथे ना


1 thought on “सपना मोला काबर आथे ओ | Sapna Mola Kabar Athe Wo Lyrics | CG Song Lyrics”

Leave a comment

x
error: Content is protected !!