मया सकरी म Maya Sakri Ma Lyrics – Bhikhu Yadav, Anita

💕 मया सकरी म 💕 
🌹 | Maya Sakri Ma Lyrics | 🌹
💕 New CG Song Lyrics 💕

 

  • गीत – मया सकरी म
  • स्वर – भीखू यादव, अनीता
  • गीत – डॉॅ पीसी लाल यादव
  • संगीत – भीमा बंचकेर
  • लेबेल – The ADM Production
  • CGSongsLyrics.com

स्थायी

जिनगी बंधागे वो

जिनगी बंधागे वो

सकरी म वो करौंदा सकरी म ना

सकरी म वो करौंदा सकरी म ना

 

जिनगी बंधागे रे 

जिनगी बंधारे रे

सकरी म रे दीवाना सकरी म ना

सकरी म रे दीवाना सकरी म ना

 

अंतरा 1

करेला टोरे कुंदरू टोरे 

टोरे खोटनी भाजी

करौंदा टोरे खेटनी भाजी

 

करेला टोरे कुंदरू टोरे 

टोरे खोटनी भाजी

करौंदा टोरे खेटनी भाजी

करौंदा बखरी म वो

जिनगी बंधागे मया सकरी म ना

जिनगी बंधागे मया सकरी म ना

 

अंतरा 2

मन मोहागे जग भूलागे 

भूलागे अन्न अउ पानी मयारू

भूलागे अन्न अउ पानी

 

मन मोहागे जग भूलागे 

भूलागे अन्न अउ पानी मयारू

भूलागे अन्न अउ पानी

प्रेम नगरी म रे

जिनगी बंधागे मया सकरी म ना

जिनगी बंधागे मया सकरी म ना

जिनगी बंधागे वो

जिनगी बंधागे रे

सकरी म वो करौंदा सकरी म ना

सकरी म रे दीवाना सकरी म ना

जिनगी बंधगे मया सकरी म ना

जिनगी बंधगे मया सकरी म ना

जिनगी बंधगे मया सकरी म ना

जिनगी बंधगे मया सकरी म ना

जिनगी बंधगे मया सकरी म ना

Leave a comment

x
error: Content is protected !!