मया के सितार Maya Ke Sitar Lyrics – New CG Song Lyrics

 मया के सितार – कर्मा गीत
Maya Ke Sitar Lyrics
New CG Song Lyrics 
  • गीत – मया के सितार
  • स्वर – शुभम साहू, बैजंती यादव, प्रकाश अवस्थी
  • गीतकार – सलाम इरानी, शुभम साहू
  • संगीतकार – परवेज़ खान – करिश्मा स्टूडियो
  • लेबल – AVM GANA

 

हे निशा बोली रे

हे निशा बोली निशा बोली निशा बोली रे

 

स्थायी

बाजे मया के सितार गोरिया

आजा डोंगरी पहाड़ गोरिया

बाजे मया के सितार गोरिया

आजा डोंगरी पहाड़ गोरिया

संग नाबचो नचाबो संग धूम मचाबो

आगे करमा तिहार गोरिया

आगे करमा तिहार साथिया

 

बाजे मया के सितार जोगिया

आजा डोंगरी पहाड़ जोगिया

संग नबचो नचाबो संग धूम मचाबो

आगे करमा तिहार जोगिया

आगे करमा तिहार साथिया 

बाजे मया के सितार गोरिया

 

अंतरा 1

संग पवन के झांझर बाजे 

मोहरी कहूं कहूं मांदर बाजे 

हो संग पवन के झांझर बाजे 

मोहरी कहूं कहूं मांदर बाजे

 

जेती देखौ ओती रंग बसंती

चारो कोती संगीत बिराजे

आजा मया गीत गाबो संग सपना सजाबो

आगे करमा तिहार गोरिया

आगे करमा तिहार साथिया

बाजे मया के सितार गोरिया
अंतरा 2

जेव जेव खन खन कंगना बाजे

छुनुर छुनुर मोर पैरी नाचे

जेव जेव खन खन कंगना बाजे

छुनुर छुनुर मोर पैरी नाचे

 

कजरा गजरा झूमका बाली 

झूमर झूमर के चोरी नाचे

संग जूर मिल गाबो

ढोल मंजिरा बजाबो

आगे करमा तिहार जोगिया 

आगे करमा तिहार साथिया

बाजे मया के सितार गोरिया

 

अंतरा 3

आज संगीत के बादर छाए

करमा ताल हा मन भरमाए

आज संगीत के बादर छाए

करम़ा ताल हा मन भरमाए

 

तन मन झूमिरन लागे संगी

मांदरिहा जो मांदर बजाए

आओ मन म समाबो सरी जग ल बताबो

आगे करमा तिहार गोरिया

आगे करमा तिहार साथिया

 

बाजे मया के सितार गोरिया

आजा डोंगरी पहाड़ गोरिया

संग नाबचो नचाबो संग धूम मचाबो

आगे करमा तिहार गोरिया

आगे करमा तिहार साथिया

 

बाजे मया के सितार जोगिया

आजा डोंगरी पहाड़ जोगिया

संग नबचो नचाबो संग धूम मचाबो

आगे करमा तिहार जोगिया

आगे करमा तिहार साथिया 

आगे करमा तिहार साथिया 

आगे करमा तिहार जोगिया

आगे करमा तिहार साथिया 
Leave a comment

x
error: Content is protected !!