मना के लाबो जी चला लाला लंगुरवा ला Mana Ke Labo Ji Lyrics | Jas Geet Lyrics | Alka Chandrakar CG Song Lyrics

| मना के लाबो जी  – अल्का चन्द्राकर | 
| Mana Ke Labo Ji Lyrics |
🌷  Jas Geet Lyrics 🌷
    • गीत : मना के लाबो जी  
    • गायक : अल्का चन्द्राकर
    • गीतकार : रामनारायण ध्रुव
    • संगीतकार : माधव चन्द्राकर
    • लेबल : सुन्दरानी

 

स्थायी
ये मना के लाबो जी
मना के लाबो ना
मना के लाबो जी 
चला लाला लंगुरवा ला
रामचन्द्र के भगत मयारू
रामचन्द्र के भगत मयारू
माई के दुलरवा ला मना के लाबो
 
अंतरा 1
त्रिशुल धनुष मा जी मन नही आवै
मन नही आवै जी मन नही आवै
(मन नही आवै लंगुरवा के मन नही आवै)
धरा के लाबो जी धरा के लाबो ना
धरा के लाबो जी हाथे सोनहा गदा ला
 
अंतरा 2
अतर सुगंध मा जी मन नही आवै
मन नही आवै जी मन नही आवै
(मन नही आवै लंगुरवा के मन नही आवै)
रंगा के लाबो जी रंगा के लाबो ना
रंगा के लाबो जी लाले बदन सिंदुरवा ला
 
अंतरा 3
झांझ मृदंगिया मा मन नही आवै
मन नही आवै जी मन नही आवै
(मन नही आवै लंगुरवा के मन नही आवै)
बजावत आही जी बजावत आही ना
बजावत आही जी लाला हाथे चुटुकिया ला
 
अंतरा 4
रागे छत्तीसों मा मन नही आवै
मन नही आवै जी मन नही आवै
(मन नही आवै लंगुरवा के मन नही आवै)
गावत आही जी हां गावत आही ना
ये गावत आही जी रामा रामे रमईया ला
मना के लाबो जी मना के लाबो ना
मना के लाबो जी चला लाला लंगुरवा ला
रामचन्द्र के भगत मयारू 
माई के दुलरवा ला मना के लाबो
मना के लाबो जी चला लाला लंगुरवा ला
मना के लाबो जी चला लाला लंगुरवा ला
मना के लाबो जी चला लाला लंगुरवा ला

Leave a comment

x
error: Content is protected !!