अपन होके तैं छोड़े मोला – गोफेलाल गेंदले | APAN HOKE TAI CHHODE MOLA LYRICS | GOFELAL GENDLE CG SONG LYRICS

✴️ अपन होके तैं छोड़े मोला ✴️
APAN HOKE TAI CHHODE MOLA LYRICS 
🌿 CG SONG LYRICS 🌿
  • गीत – अपन होके तैं छोड़े मोला
  • स्वर – गोफेलाल गेंदले, सावित्री गेंदले
  • गीतकार – गोफेलाल गेंदले
  • संगीत – गोफेलाल गेंदले
  • लेबल – केके कैसेटस्थायी

अपन होके तैं छोड़े मोला 

पातेंव अकेला म बतातेंव तोला

अपन होके तैं छोड़े मोला 

पातेंव अकेला म बतातेंव तोला

अपन होके तैं छोड़े मोला 

पातेंव अकेला म बतातेंव तोला

 

टूरी लबरी वो

दगा दे के मारे बीच खार म

टूरी लबरी वो

दगा दे के मारे बीच खार म

 

लाज नई लागै काबर तोला

देखथस ताना मारे मोला

लाज नई लागै काबर तोला

देखथस ताना मारे मोला

 

टूरा लबरा रे 

दगा दे के मारे बीच खार म

टूरा लबरा रे 

दगा दे के मारे बीच खार मअंतरा 1

आघू ले मोला फंसाए तैं हा

सुरता कर ले कहेंव मैं हा

आघू ले मोला फंसाए तैं हा

सुरता कर ले कहेंव मैं हा

 

हिरनी फंसे जईसे जाल म

किरा परे तोर चाल मा

हिरनी फंसे जईसे जाल म

किरा परे तोर चाल मा

 

टूरी लबरी वो

दगा देके मारे बीच खार म

टूरी लबरी वो

दगा देके मारे बीच खार म

👌

अंतरा 2

नई बोलौ अब खट्टा होगे

आगु ले बोलबे नकटा होबे

नई बोलौ अब खट्टा होगे

आगु ले बोलबे नकटा होबे

 

दाग लगाए जवानी म

उजरत नई हे पानी म

दाग लगाए जवानी म

उजरत नई हे पानी म

 

रे टूरा लबरा रे

दगा दे के मारे बीच खार म

टूरा लबरा रे

दगा दे के मारे बीच खार म

 

अपन होके तैं छोड़े मोला 

पातेंव अकेला म बतातेंव तोला

अपन होके तैं छोड़े मोला 

पातेंव अकेला म बतातेंव तोला

 

टूरी लबरी वो

दगा दे के मारे बीच खार म

टूरी लबरी वो

दगा दे के मारे बीच खार मअंतरा 3

अपन बात के असली होबे

आघू ले बोलबे लबरी होबे

अपन बात के असली होबे

आघू ले बोलबे लबरी होबे

 

बीना बोले टूरी बोलव नही

बानी हावय तोला देखंव नही

बीना बोले टूरी बोलव नही

बानी हावय तोला देखंव नही

 

टूरी लबरी वो

दगा दे के मारे बीच खार म

टूरी लबरी वो

दगा दे के मारे बीच खार म

 

लाज नई लागै काबर तोला

देखथस ताना मारे मोला

लाज नई लागै काबर तोला

देखथस ताना मारे मोला

 

टूरा लबरा रे / टूरी लबरी रे

दगा दे के मारे बीच खार म

टूरा लबरा रे / टूरी लबरी रे

दगा दे के मारे बीच खार म

दगा दे के मारे बीच खार म

दगा दे के मारे बीच खार म

दगा दे के मारे बीच खार मLeave a comment

x
error: Content is protected !!