ससुरे ले आये लेनहार Sasure Le Aaye Lenhar Lyrics | पुराना जस गीत लिरिक्स

🌻ससुरे ले आये लेनहार  – दुकालू यादव🌻
🌷Sasure Le Aaye Lenhar Lyrics🌷 
🌺पुराना जस गीत🌺
  • गीत : ससुरे ले आये लेनहार
  • गायक : दुकालू यादव
  • गीतकार : अजय उस्ताद
  • संगीतकार : रामकुमार साहू


प्रेम से बोलो शारदा मईया की
जय

स्थायी

ससुरे ले आये लेनहार

ससुरे ले आये लेनहार चले वो दाई

गौरी माई हा ससुराल

ससुरे ले आये लेनहार चले वो दाई

गौरी माई हा ससुरालअंतरा 1

बईला ऊपर बईठे हावै शिव बम भोला

बईला ऊपर बईठे हावै शिव बम भोला

फूलवा के सेज बिछे लाये हावै डोला

ऐ फूलवा के सेज बिछे लाये हावै डोला

ये दे लाये हावै डोला हो मईया लाये हावै डोला

ये लाये हावै डोला हो मईया लाये हावै डोला

ऐ बीचो बीच झूले बंदन बार

चले वो दाई 

गौरी माई हा ससुराल

ससुरे ले आये लेनहार 

चले वो दाई

गौरी माई हा ससुरालअंतरा 2

ऐ डोला में गौरी दाई कर के सिंगारे

ऐ डोला में गौरी दाई कर के सिंगारे

ऐ बईठ भवानी मोरे शिव ला निहारे

ऐ बईठ भवानी मोरे शिव ला निहारे

ये दे शिव ला निहारे हो मईया शिव ला निहारे

ये शिव ला निहारे हो मईया शिव ला निहारे

ऐ चोरिया मन धरे ओलवार 

चले वो दाई 

गौरी माई हा ससुराल

ऐ ससुरे ले आये लेनहार

चले वो दाई 

गौरी माई हा ससुरालअंतरा 3

ऐ देवी देवता मन फूल बरसाऐ

देवी अऊ देवता मन फूल बरसाऐ

जय जयकारी सरग में छाऐ

जय जयकारी सरग में छाऐ

ये दे सरग में छाऐ हो मईया सरग में छाऐ

ये सरग में छाऐ हो मईया सरग में छाऐ

ऐ भैरव चले धरे तलवार 

चले वो दाई 

गौरी माई हा ससुराल

ऐ ससुरे ले आये लेनहार 

चले वो दाई 

गौरी माई हा ससुरालअंतरा 4

ऐ नंदी अऊ भृंगी मन बने हे बरतिया

ऐ नंदी अऊ भृंगी मन बने हे बरतिया

ऐ शोभा अईसे छाऐ हो माता देखे सबो दुनिया

शोभा अईसे छाऐ हो माता देखे सबो दुनिया

ऐ देखे सबो दुनिया हो मईया देखे सबो दुनिया

ऐ देखे सबो दुनिया हो मईया देखे सबो दुनिया

ऐ जागे हावै अईसन के लिलार

चले वो दाई 

गौरी माई हा ससुराल

ऐ ससुरे ले आये लेनहार

चले वो दाई 

गौरी माई हा ससुरालअंतरा 5

ऐ जउने समय गौरी माई पहूंचे ससुरारे

ऐ जउने समय गौरी माई पहूंचे ससुरारे

चउक पुरा के प्रेम आरती उतारे

ये चउक पुरा के प्रेम आरती उतारे

ये दे आरती उतारे हो मईया आरती उतारे

ये आरती उतारे हो मईया आरती उतारे

ऐ देवी देवता करत हे जोहार

चले वो दाई 

गौरी माई हा ससुराल

ऐ ससुरे ले आये लेनहार 

चले वो दाई 

गौरी माई हा ससुरालcgsongslyrics.com

Leave a comment

x
error: Content is protected !!