नवधा भक्ति Navdha Bhakti Ramayan Bhajan Lyrics | Neelkamal Vaishnav Ramayan Bhajan 

 नवधा भक्ति
 Navdha Bhakti CG Bhajan Lyrics
 Neelkamal Vaishnav Ramayan Bhajan 

  • गीत – नवधा भक्ति
  • गायक – नीलकमल वैष्णव
  • श्रेणी – रामायण भजन
  • लेबल – केके कैसेट
 

दोहा

मोर जनम ला सफल के दे राजा राम

मोर जनम ला सफल के दे राजा राम

ये दुनिया के पालनहार

तोर कृपा मोर आत्मा खिल गे

तोर कृपा म मोर आत्मा खिल गे

हो जावव भव ले पार

 

स्थायी

ये हो प्रभु ये हो रामा

ये हो प्रभु ये हो रामा

सुन लेना हमरो गोहार

सबरी ल तारे तईसे 

अहेल्या त तारे तईसे

हमु ल तोर

सबरी ल तारे तईसे 

अहेल्या त तारे तईसे

हमु ल तोर

 

ये हो प्रभु ये हो रामा

ये हो प्रभु ये हो रामा

सुन लेना हमरो गोहार

सबरी ल तारे तईसे 

अहेल्या त तारे तईसे

हमु ल तोर

सबरी ल तारे तईसे 

अहेल्या त तारे तईसे

हमु ल तोर

 

अंतरा 1

रामचन्द्र के चरण धो के 

कुल परिवार तर गे

रामचन्द्र के चरण धो के 

कुल परिवार तर गे

 

कतको आगे कतको पागे

पुण्य धरम ल कर के

कतको आगे कतको पागे

पुण्य धरम ल कर के

 

ये हो प्रभु ये हो रामा

ये हो प्रभु ये हो रामा

सुन लेना हमरो गोहार

 

सबरी ल तारे तईसे 

अहेल्या त तारे तईसे

हमु ल तार

सबरी ल तारे तईसे 

अहेल्या त तारे तईसे

हमु ल तार

 

अंतरा 2

कुछु मारे कुछु घायल रामा

कुछु गढ़ चढे पराई हो रामा राम

गरजही भालू बली मुख हो रामा

रिपु दल बल बिच लाई मोर रामा

 

रामचन्द्र के चरण धो के 

कुल परिवार तर गे

रामचन्द्र के चरण धो के 

कुल परिवार तर गे

 

कतको आगे कतको पागे

पुण्य धरम ल कर के

कतको आगे कतको पागे

पुण्य धरम ल कर के

 

ये हो प्रभु ये हो रामा

ये हो प्रभु ये हो रामा

सुन लेना हमरो गोहार

 

सबरी ल तारे तईसे 

अहेल्या त तारे तईसे

हमु ल तार

सबरी ल तारे तईसे 

अहेल्या त तारे तईसे

हमु ल तार

 

विधाता ला…………

विधाता ला दोष नई हे भईया

विधाता ला दोष नई हे ना

विधाता ला दोष नई हे दीदी वो

विधाता ला दोष नई हे ना

 

लिखे हावै सबो के करम ला

विधाता ला दोष नई हे ना

दिए हावै सुग्घर ये जनम ला

विधाता ला दोष नई हे ना

 

विधाता ला…………

विधाता ला दोष नई हे भईया

विधाता ला दोष नई हे ना

 

लिखे हावै सबो के करम ला

विधाता ला दोष नई हे ना

लिखे हावै सबो के करम ला

विधाता ला दोष नई हे ना

दिए हावै सुग्घर ये जनम ला

विधाता ला दोष नई हे ना

विधाता ला दोष नई हे ना
Leave a comment

x
error: Content is protected !!