मन मोहना रूप तोर भगवान Man Mohan Rup Tor Bhagwan Lyrics | CG Song Lyrics

 ❇️ मन मोहना रूप तोर भगवान ❇️
Man Mohan Rup Tor Bhagwan Lyrics
🌿CG Song Lyrics 🌿

 

  • गीत – मन मोहना रूप तोर भगवान
  • स्वर – छाया चन्द्राकर
  • गीत – जितेश्वरी सिन्हा
  • संगीत – अमित प्रधान, 
  • लेबल – चंदन म्यूजिक

 

स्थायी

मन मोहना रूप तेार भगवान ए बईहा 

हिरदय ला मारे हावै बान

मन मोहना रूप तोर भगवान ए बईहा 

हिरदय ला मारे हावै बान

 

अंतस मोर कलपत हे ए इमान ए बईहा

सिरतोन हा लेही मोर परान

अंतस मोर कलपत हे ए इमान ए बईहा

सिरतोन हा लेही मोर परान

 

सुध बुध मोर यार खो गे हे मोला तोर ले प्यार हो गे हे

सुध बुध मोर यार खो गे हे मोला तोर ले प्यार हो गे हे

मोला पहिचान ए बईहा

 

मन मोहना रूप तोर भगवान ए बईहा 

हिरदय ला मारे हावै बान

 

अंतस मोर कलपत हे ए इमान ए बईहा

सिरतोन हा लेही मोर परानअंतरा 1

पूूजा करेंव भगवान के जोही 

दुनिया दारी मैं हा भूलाके

मोर भगवान के बाद ऐ बईहा 

तोला पऐंव सब ला भूलाके

 

पूूजा करेंव भगवान के जोही 

दुनिया दारी मैं हा भूलाके

मोर भगवान के बाद ऐ बईहा 

तोला पऐंव सब ला भूलाके

 

जियरा मोर तोर बिन तरसे

आंखी ले आंसू बरसे

जियरा मोर तोर बिन तरसे

आंखी ले आंसू बरसे

सिरतो इमान ए बईहा

 

मन मोहना रूप तोर भगवान ए बईहा 

हिरदय ला मारे हावै बान

 

अंतस मोर कलपत हे ए इमान ए बईहा

सिरतोन हा लेही मोर परानअंतरा 2

नई मांगौ मैं सरग के सुख न 

मोर भगवान ले तोला मांगे हौ

नई मांगौ मैं सरग के सुख न 

मोर भगवान ले तोला मांगे हौ

 

चाहो मोला मया झन करबे 

अपन मया मैं तोला मानिहौं

चाहो मोला मया झन करबे 

अपन मया मैं तोला मानिहौं

 

सोनहा बिहान अस तैं मोरे परान अस तैं

सोनहा बिहान अस तैं मोरे परान अस तैं

तही मोरे मान ए बइहा

 

मन मोहना रूप तोर भगवान ए बईहा 

हिरदय ला मारे हावै बान

 

अंतस मोर कलपत हे ए इमान ए बईहा

सिरतोन हा लेही मोर परान

 

मन मोहना रूप तोर भगवान ए बईहा 

हिरदय ला मारे हावै बान

 

अंतस मोर कलपत हे ए इमान ए बईहा

सिरतोन हा लेही मोर परान

सिरतोन हा लेही मोर परान

सिरतोन हा लेही मोर परानLeave a comment

x
error: Content is protected !!