करसा बना दे कुम्हरा Karsa Banade Kumhra Lyrics – Dukalu Yadav Jas Geet

🌺करसा बना दे कुम्हरा 🌺
Karsa Banade Kumhra Lyrics
🌷Dukalu Yadav Jas Geet🌷
  • गीत : करसा बना दे कुम्हरा
  • गायक : दुकालू यादव
  • गीतकार : दुकालू यादव
  • संगीतकार : दुकालू यादव
  • लेबल : केके कैसेट

 

स्थायी

करसा बनादे कुम्हरा करसा बनादे गा

माता के आगे नवरात

माता के आगे नवरात

माता नव दुर्गा मोरे अंगना बिराजे

नाचबो गाबो सुग्घर आज

नाचबो गाबो सुग्घर आजअंतरा 1

बाती ला बरदे पटवा बाती ला बरदे गा

माता के आगे नवरात

माता के आगे नवरात

माता नव दुर्गा मोरे अंगना बिराजे

नाचबो गाबो सुग्घर आज

नाचबो गाबो सुग्घर आजअंतरा 2

तेल ला पेर दे तेली तेल ला पेर दे गा

माता के आगे नवरात

माता के आगे नवरात

माता नव दुर्गा मोरे अंगना बिराजे

नाचबो गाबो सुग्घर आज

नाचबो गाबो सुग्घर आजअंतरा 3

ध्वजा बनादे कोष्टा ध्वजा बनादे गा

माता के आगे नवरात

माता के आगे नवरात

माता नव दुर्गा मोरे अंगना बिराजे

नाचबो गाबो सुग्घर आज

नाचबो गाबो सुग्घर आजअंतरा 4

आरती सजादे पंडा आरती सजादे गा

माता के आगे नवरात

माता के आगे नवरात

माता नव दुर्गा मोरे अंगना बिराजे

नाचबो गाबो सुग्घर आज

नाचबो गाबो सुग्घर आज

माता नव दुर्गा मोरे अंगना बिराजे

नाचबो गाबो सुग्घर आज

नाचबो गाबो सुग्घर आजcgsongslyrics.com

Leave a comment

x
error: Content is protected !!