बिराजो बाबा गदिया मा हो Birajo Baba Gadiya Ma Ho Lyrics | Aaru Sahu Panthi Geet Lyrics

 बिराजो बाबा गदिया मा हो 

Birajo Baba Gadiya Ma Ho Lyrics

Aaru Sahu Panthi Geet Lyrics

  • गीत – बिराजो बाबा गदिया मा हो
  • स्वर – आरू साहू
  • गीत – रूपसिंग कोसले (भाटापारा )
  • संगीत – मनोज दीवान
  • नया पंथी गीत
  • लेबल – आरू साहू

स्थायी

हे गुरू घासी घट घट वासी 

आ के बिराजो बाबा गदिया म हो

आ के बिराजो बाबा गदिया म हो

 

हे गुरू घासी घट घट वासी 

आ के बिराजो बाबा गदिया म हो

आ के बिराजो बाबा गदिया म हो

 

आ के बिराजो बाबा गदिया म हो

आ के बिराजो बाबा गदिया म हो

आ के बिराजो बाबा गदिया म हो

आ के बिराजो बाबा गदिया म हो

 

हे गुरू घासी घट घट वासी 

आ के बिराजो बाबा गदिया म हो

आ के बिराजो बाबा गदिया म होअंतरा 1

सत लोक ले सतपुरूष मोरे आवै 

गिरौदपुरी ले बाबा घासी बाबा

गिरौदपुरी ले बाबा घासी बाबा

 

सत लोक ले सतपुरूष मोरे आवै 

गिरौदपुरी ले बाबा घासी बाबा

गिरौदपुरी ले बाबा घासी बाबा

 

सादा तोरे खम्भा अउ सादा झंडा

सादा तोरे खम्भा अउ सादा झंडा

सादा तोरे खम्भा अउ सादा झंडा

सादा तोरे खम्भा अउ सादा झंडा

 

हे अविनाशी घट घट वासी

आ के बिराजो बाबा गदिया म हो

आ के बिराजो बाबा गदिया म हो

अंतरा 2

भंडारपुरी ले सब गुरू मोरे आवै

तेलासी पुर ले आवै गुरू बाबा

तेलासी पुर ले आवै गुरू बाबा

 

भंडारपुरी ले सब गुरू मोरे आवै

तेलासी पुर ले आवै गुरू बाबा

तेलासी पुर ले आवै गुरू बाबा

 

कर जोरी बाबा तोर बिनती हे ना

कर जोरी बाबा तोर बिनती हे ना

कर जोरी बाबा तोर बिनती हे ना

कर जोरी बाबा तोर बिनती हे ना

 

सतलोक वासी घट घट वासी

आ के बिराजो बाबा गदिया म हो

आ के बिराजो बाबा गदिया म होअंतरा 3

चटवा पुरी ले गुरू अमरदास आवै

कुटेला धाम ले आवै सहोदरा

कुटेला धाम ले आवै सहोदरा

 

चटवा पुरी ले गुरू अमरदास आवै

कुटेला धाम ले आवै सहोदरा

कुटेला धाम ले आवै सहोदरा

 

दंडाशरण लागव पईया तोरे ना

दंडाशरण लागव पईया तोरे ना

दंडाशरण लागव पईया तोरे ना

दंडाशरण लागव पईया तोरे ना

 

देदे ना आशीष घट घट वासी

आ के बिराजो बाबा गदिया म हो

आ के बिराजो बाबा गदिया म हो

 

आ के बिराजो बाबा गदिया म हो

आ के बिराजो बाबा गदिया म हो

आ के बिराजो बाबा गदिया म हो

आ के बिराजो बाबा गदिया म हो

 

हे गुरू घासी घट घट वासी

आ के बिराजो बाबा गदिया म हो

आ के बिराजो बाबा गदिया म हो

आ के बिराजो बाबा गदिया म हो

आ के बिराजो बाबा गदिया म हो

आ के बिराजो बाबा गदिया म हो

Leave a comment

x
error: Content is protected !!