मोर अंगना मा गड़ायेव जैतखाम Mor Angana Ma Gadayev Jaitkham Lyrics – CG Panthi Geet

मोर अंगना मा गड़ायेव जैतखाम लिरिक्स | 
Mor Angana Ma Gadayev Jaitkham Lyrics 
  • गीत : मोर अंगना मा
  • गायक : दुलीचंद खरे, सावित्री साहू
  • गीतकार : दुलीचंद खरे
  • संगीतकार : दुलीचंद खरे
  • छत्तीसगढ़ी पंथीगीत
  • लेबल : सुन्दरानी

 

धन धन हे गुरू घासीदास अऊ 
 
धन धन हे सतनाम
 
धन धन हे गुरू घासीदास अऊ 
 
धन धन हे सतनाम
 
सत्यनाम के भाखा निकले
 
हिरदय में गुरूनाम
 
स्थायी 
 
मोर अंगना मा गड़ायेव जैतखाम
 
ओ बाबा तोर नाम के निशानी अमर रहे ना
 
मोर अंगना मा गड़ायेव जैतखाम
 
ओ बाबा तोर नाम के निशानी अमर रहे ना
 
ऐ बाबा तोर निशानी हा अमर रहे ना
 
ऐ बाबा तोर निशानी हा अमर रहे ना
 
अमर रहे ना
 
मोर अंगना मा गड़ायेव जैतखाम
 
ओ बाबा तोर नाम के निशानी अमर रहे ना
 
अंतरा 1
 
सुर हिन गैया के गोबर मंगायेव गा
 
गोबर मंगायेव
 
ये सुर हिन गैया के गोबर मंगायेव गा
 
गोबर मंगायेव
 
हे खुटधरी अंगना सुंदर लिपायेव गा
 
सुंदर लिपायेव 
 
हे खुटधरी अंगना सुंदर लिपायेव गा
 
सुंदर लिपायेव 
 
हे बाबा तोर जुबानी हा अमर रहे ना
 
हे बाबा तोर जुबानी हा अमर रहे ना
 
अमर रहे ना
 
मोर अंगना मा गड़ायेव जैतखाम 
 
ये बाबा तोर नाम के निशानी अमर रहे ना
 
अंतरा 2
 
गज मोतियन कर चौक पुरायेव गा 
 
चौक पुरायेव 
 
हे गज मोतियन कर चौक पुरायेव गा
 
चौक पुरायेव 
 
हे सोन कर करसा सुन्दर मढ़ायेव गा
 
सुन्दर मढ़ायेव 
 
हे सोन कर करसा सुन्दर मढ़ायेव गा
 
सुन्दर मढ़ायेव 
 
हे बाबा तोर ज्ञानी हा अमर रहे ना
 
हे बाबा तोर ज्ञानी हा अमर रहे ना
 
अमर रहे ना
 
मोर अंगना मा गड़ायेव जैतखाम 
 
ये बाबा तोर नाम के निशानी अमर रहे ना
 
अंतरा 3
 
दीयना जला के बाबा चौका करायेव गा
 
चौका करायेव 
 
हे दीयना जला के बाबा चौका करायेव गा
 
चौका करायेव 
 
हे ध्वजा ला चढ़ायेव तोरे जयंती मनायेव गा
 
जयंती मनायेव 
 
हे ध्वजा ला चढ़ायेव तोरे जयंती मनायेव गा
 
जयंती मनायेव 
 
ये बाबा तोर कहानी हा अमर रहे ना
 
ये बाबा तोर कहानी हा अमर रहे ना
 
अमर रहे ना
 
मोर अंगना मा गढ़ायेव जैतखाम 
 
ये बाबा तोर नाम के निशानी अमर रहे ना
 
ये बाबा तोर नाम के निशानी अमर रहे ना
 
अमर रहे ना
 
मोर अंगना मा गढ़ायेव जैतखाम 
 
ये बाबा तोर नाम के निशानी अमर रहे ना

Leave a comment

x
error: Content is protected !!