तोर बीना बाबा Tor Bina Baba Lyrics – Hemin Maheshwari Panthi Geet Lyrics

✳️तोर बीना बाबा✳️
✴️ Tor Bina Baba Lyrics✴️
🌿 Panthi Geet Lyrics 🌿
  • गीत – तोर बीना बाबा
  • स्वर – हेमिन महेश्वरी
  • गीत – हेमिन महेश्वरी
  • संगीत – डॉ. लाहौर
  • पुराना पंथी गीत
  • लेबल – खण्डेलवाल म्यूजिक

 

 

स्थायी
तोर बीना गा
तोर बीना बाबा
तोर बीना गा
 
तोर बीना गा
तोर बीना बाबा घर अंगना गली सुन्ना लागे
तोर बीना गा
 
तोर बीना बाबा
तोर बीना गुरू गा 
तोर बीना गा
 
तोर बीना बाबा
तोर बीना गुरू गा 
तोर बीना गा
 
तोर बीना गा
तोर बीना बाबा घर अंगना गली सुन्ना लागे
तोर बीना गा
 
आ जा बाबा आ जा
आ जा बाबा आ जा
 


 
अंतरा 1
गिरौद ल छोड़े बाबा मन के उदासी म
आरो तोर नई मिले बाबा भंडार तेलासी म
आरो तोर नई मिले बाबा भंडार तेलासी म
 
गिरौद ल छोड़े बाबा मन के उदासी म
आरो तोर नई मिले बाबा भंडार तेलासी म
आरो तोर नई मिले बाबा भंडार तेलासी म
 
चटवा धाम खोजेव गा
खड़वा धाम खोजेव गा
 
तोर बीना बाबा घर अंगना गली सुन्ना लागे 
तोर बीना गा
 
आ जा बाबा आ जा
आ जा बाबा आ जा
 


 
अंतरा 2
सिरपुर ल खोजेंव बाबा शिवरीनारायण म
छाता पहाड़ खोजेंव गुरू अउ जंगल झाड़ी म
छाता पहाड़ खोजेंव गुरू अउ जंगल झाड़ी म
 
सिरपुर ल खोजेंव बाबा शिवरीनारायण म
छाता पहाड़ खोजेंव गुरू अउ जंगल झाड़ी म
छाता पहाड़ खोजेंव गुरू अउ जंगल झाड़ी म
 
अली गली खोजेंव गा
नाला नदी खोजेंव गा 
 
तोर बीना बाबा घर अंगना गली सुन्ना लागे 
तोर बीना गा
 
आ जा बाबा आ जा
आ जा बाबा आ जा
 


 
अंतरा 3
कहां कहां खोजव बाबा कहां मैं हा जावव गा
भटकत हौ अली गली कहां तोला पावव गा
भटकत हौ अली गली कहां तोला पावव गा
 
कहां कहां खोजव बाबा कहां मैं हा जावव गा
भटकत हौ अली गली कहां तोला पावव गा
भटकत हौ अली गली कहां तोला पावव गा
 
तन सुन्ना लागे गा
मन सुन्ना लागे गा
 
तोर बीना बाबा घर अंगना गली सुन्ना लागे 
तोर बीना गा
 
आ जा बाबा आ जा
आ जा बाबा आ जा
 
तोर बीना बाबा
तोर बीना गुरू गा 
तोर बीना गा
 
तोर बीना बाबा
तोर बीना गुरू गा 
तोर बीना गा
 
तोर बीना गा
तोर बीना बाबा घर अंगना गली सुन्ना लागे
तोर बीना गा
 
आ जा बाबा आ जा
आ जा बाबा आ जा
 
आजा बाबा आ जा
आ जा गुरू आ जा
 
आ जा बाबा आ जा
आ जा बाबा आ जा

Leave a comment

x
error: Content is protected !!