तोला माटी कोड़े ला नई आवै – ममता चन्द्राकर – चुलमाटी गीत | Tola Mati Kode La Nai Aawe Lyrics | CG Bihav Geet Lyrics

✴️ तोला माटी कोड़े ला नई आवै  ✴️
❇️चुलमाटी गीत❇️
 Tola Mati Kode La Nai Aawe Lyrics
🌿 CG Bihav Geet Lyrics 🌿
  • गीत – तोला माटी कोड़े ला नई आवै
  • स्वर – ममता चन्द्राकर, सुनील सोनी
  • संगीतकार – प्रेम चन्द्राकर
  • प्रकार – छत्तीसगढ़ी बिहाव गीत
  • चुलमाटी गीत
  • लेबल – सुन्दरानी


स्थायी

तोला माटी कोड़े ला

तोला माटी कोड़े ला नई तो आवै

थथर थईया

तोर दाई ल लेगे ढोल बेंदरा

तोर दाई ल लेगे ढोल बेंदरा

 

अंतरा 1

तोला साबर धरे ला

तोला साबर धरे ला नई तो आवै 

थथर थईया

तोर बहिनी ल लेगे ढोल बेंदरा

तोर बहिनी ल लेगे ढोल बेंदरा

 

अंतरा 2

तोला माटी झोकेला 

तोला माटी झोकेला नई तो आवै वो

झपर झईहा

तोर बहिनी ल लेगे साहेब डेरा

तोर बहिनी ल लेगे साहेब डेरा

 

अंतरा 3

तोला माटी बोहे ल 

तोला माटी बोहे ल नई तो आवै वो

झापर झईहा

तोर बहिनी ल लेगे साहेब डेरा

तोर बहिनी ल लेगे साहेब डेराLeave a comment

x
error: Content is protected !!