संगवारी रे – किशन सेन, चम्पा निषाद | SANGWARI RE CG SONG LYRICS

संगवारी रे

SANGWARI RE CG SONG LYRICS

  • गीत – संगवारी रे
  • स्वर – किशन सेन, चम्पा निषाद
  • गीतकार – रामा लहरे
  • संगीत – सौरभ महतो
  • लेबल – किशन पूनम

हे हे हे हे हे हे
ला लाला लाला
ला लाला लाला
हूं हूं हूं हूं हूं

स्थायी
संगवारी रे सुरता राखे रईबे
मोर मया ला रानी रे
मोर मया ला रानी रे

संगवारी रे सुरता राखे रईबे रे
मोर मया ला राजा रे
मोर मया ला राजा रे

संगवारी रे………..

अंतरा 1
तोरे बिना ये राजा मोरे
मोला कुछु नई सुहाए रे

कईसे बताव ये गोरी तोला मैं
मोरो दिन नई पहाए रे

हां तोरे बिना ये राजा मोरे
मोला कुछु नई सुहाए रे

कईसे बताव गोरी तोला मैं
मोरो दिन नई पहाए रे

संगवारी रे झन भूलाबे मयारू रे
संगवारी रे सुरता राखे रईबे रे
मोर मया ला रानी रे
मोर मया ला राजा रे
संगवारी रे

अंतरा 2
तोरे अगोरा म सजना मोरे
मन ये टूट टूट जाए रे
आजा सजन अब आजा सजन
दिल ये मोरे घबराए रे

तोरे अगोरा म सजना मोरे
मन ये टूट टूट जाए रे
आजा सजन अब आजा सजन
दिल ये मोरे घबराए रे

संगवारी रे कर ले भरोषा मयारू रे
संगवारी रे कर ले भरोषा मयारू रे
मोर मया म रानी तै
मोर मया म गोरी तै

संगवारी रे सुरता राखे रईबे रे
मोर मया ला रानी रे
मोर मया ला रानी रे

संगवारी रे सुरता राखे रईबे रे
मोर मया के राजा रे
मोर मया के राजा रे

मोर मया के रानी रे
मोर मया के राजा रे

Leave a comment

error: Content is protected !!