नव नवा सुरूज ला प्रणाम Nav Nava Suruj La Pranam Lyrics – Kantikartik Yadav CG Song Lyrics

🙏नव नवा सुरूज ला प्रणाम 🙏
🎵Nav Nava Suruj La Pranam Lyrics🎵
💕Kantikartik Yadav CG Song Lyrics 💕
  • गीत – नव नवा सुरूज ला प्रणाम
  • स्वर – कांतिकार्तिक यादव
  • गीत – मौनी लाला
  • संगीत – ओपी देवांगन 
  • लेबल – कोक क्रिएशन

स्थायी

नव नवा सुरूज ला प्रणाम

नव नवा सुरूज ला प्रणाम

नव नवा सुरूज ला प्रणाम

नव नवा सुरूज ला प्रणाम

 

नवा बिहान के नवा रे बोहनी

बोहनी म राम के नाम

नवा बिहान के नवा रे बोहनी

बोहनी म राम के नाम

 

नव नवा सुरूज ला प्रणाम

नव नवा सुरूज ला प्रणाम

नव नवा सुरूज ला प्रणाम

नव नवा सुरूज ला प्रणाम

 

अंतरा 1

नव बछर के नवा हे तिथि 

नव दिन हे शुभकारी

नवा सुरूज हा उए रे संगी 

जम्मो झन के आगे पारी

 

नव बछर के नवा हे तिथि 

नव दिन हे शुभकारी

नवा सुरूज हा उए रे संगी 

जम्मो झन के आगे पारी

 

देवै सबो झन ल खुशी बधाई

जग बर हे सरनाम

देवै सबो झन ल खुशी बधाई

जग बर हे सरनाम

 

नव नवा सुरूज ला प्रणाम

नव नवा सुरूज ला प्रणाम

नव नवा सुरूज ला प्रणाम

नव नवा सुरूज ला प्रणामअंतरा 2

बाटे बर आए हे हांसी खुशी ला

जय जोहार पहुंचे जम्मो झन ल

सुविचार अउ संसकार ले संगी

गढ़ौ जी अपने परिजन ला

 

बाटे बर आए हे हांसी खुशी ला

जय जोहार पहुंचे जम्मो झन ल

सुविचार अउ संसकार ले संगी

गढ़ौ जी अपने परिजन ला

 

कांतिकार्तिक संग जम्मो बुराई ल

लगा देव गा विराम

मौनी लाला संग जम्मो बुराई ल

लगा देव गा विराम

 

नव नवा सुरूज ला प्रणाम

नव नवा सुरूज ला प्रणाम

नव नवा सुरूज ला प्रणाम

नव नवा सुरूज ला प्रणाम

 

नवा बिहान के नवा रे बोहनी

बोहनी म राम के नाम

नवा बिहान के नवा रे बोहनी

बोहनी म राम के नाम

 

नव नवा सुरूज ला प्रणाम

नव नवा सुरूज ला प्रणाम

नव नवा सुरूज ला प्रणाम

नव नवा सुरूज ला प्रणाम

नव नवा सुरूज ला प्रणाम

नव नवा सुरूज ला प्रणाम

नव नवा सुरूज ला प्रणाम

नव नवा सुरूज ला प्रणामLeave a comment

x
error: Content is protected !!