मोर मया तैं करन सुवा रे Mor Maya Ke Tain Karan Suva Re Lyrics | CG song Lyrics

 

मोर मया के तैं करन सुवा रे
Mor Maya Ke Tain Karan Suva Re Lyrics
CG Song Lyrics

 

स्थायी

मोर मया के तैं करन सुवा रे

मैं तोर मैंना दीवानी रे

 

मोर मया के तैं करन सुवा रे

मैं तोर मैंना दीवानी रे

तोर बसेरा हे ये हिरदय म

तही मोरे जिनगानी रे

 

बोल रे मिट्ठू 

बोल रे मिट्ठू तपतकुरू

बोल मया के बानी रे

 

बोल रे मिट्ठू तपतकुरू

बोल मया के बानी रे

तपतकुरू तपतकुरू

तपतकुरू

हां तपतकुरू

 

अंतरा 1

कोन बन में तैंहा आ के सुवा रे

मोर मन म तैं थीराये रे

बोल दे मीठ मीठ बोली सुवा रे

मया तैं मन म जगाये रे

कोन बन में तैंहा आ के सुवा रे

मोर मन म तैं थीराये रे

बोल दे मीठ मीठ बोली सुवा रे

मया के मन म जगाये रे

तोर धून कर डारे मोला बेधून सुवा

भाये नही अन्न पानी रे

पिरित के आगी जराये रे छाती 

करेजा हावैं चानी चानी रे

 

बोल रे मिट्ठू 

बोल रे मिट्ठू तपतकुरू

बोल मया के बानी रे

बोल रे मिट्ठू तपतकुरू

बोल मया के बानी रे

तपतकुरू तपतकुरू

तपतकुरू

हां तपतकुरू

 

अंतरा 2

हरियर पाखी पखुरिया बरोबर

सुरता घलो हरियाऐ रे

सुर सुर सुर सुर जुड़ पुरवईया कस

सपना बन के तैं हा आये रे

हरियर पाखी पखुरिया बरोबर

सुरता घलो हरियाऐ रे

सुर सुर सुर सुर जुड़ पुरवईया कस

सपना बन के तैं हा आये रे

गल बईंहा डारे तैं मोला सुवा रे

उड़ा ले जा आसमानी रे

चंदा चंदैनी संग हांसी ठिठोली

अउ कर लेबो संगी मितानी रे

 

बोल रे मिट्ठू 

बोल रे मिट्ठू तपतकुरू

बोल मया के बानी रे

बोल रे मिट्ठू तपतकुरू

बोल मया के बानी रे

मोर मया के तैं करन सुवा रे

मैं तोरे मैंना दीवानी रे

तोर बसेरा हे ये हिरदय म

तही मोरे जिनगानी रे

 

बोल रे मिट्ठू 

बोल रे मिट्ठू तपतकुरू

बोल मया के बानी रे

बोल रे मिट्ठू तपतकुरू

बोल मया के बानी रे

तपतकुरू तपतकुरू

तपतकुरू

हां तपतकुरूLeave a comment

x
error: Content is protected !!