तोला गाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु Duniya Ke Devta Lyrics | Tola Gada Gada Johar Prabhu Lyrics – Hiresh Sinha, Jiteshwari Sinha

Tola Gada Gada Johar Prabhu Lyrics
Duniya Ke Devta Lyrics
दुनिया के देवता नवतत हौ नेवता
सब ला सिखाथे ये हा मानौता
संत ज्ञानी करे गा गोहार
ये तोला गाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोला
झारा झारा जोहार
स्थायी
दुनिया के देवता नवतत हौ नेवता
सब ला सिखाथे ये हा मानौता
दुनिया के देवता नवतत हौ नेवता
सब ला सिखाथे ये हा मानौता
संत ज्ञानी करे गा गोहार
ये तोला गाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोला
झारा झारा जोहार  (2)
अंतरा 1
मंच सजाये हौ तोरे अगोरा मा कब आबे रघुराई मोर
नर नारी सब शरण परे हे नाव हावै सुख दायी तोर
हा मंच सजाये हौ तोरे अगोरा मा कब आबे रघुराई मोर
नर नारी सब शरण परे हे नाव हावै सुख दायी तोर
ताली बजा के हा झुमका सुना के
ताली बजा के हा झुमका सुना के
ताली बजा के हा झुमका सुना के
राम रमईया  मन मा बसा के
संत ज्ञानी करे गा गोहार
तोला गाड़ा गाड़ा जोहरा प्रभु तोला
झारा झारा जोहार
अंतरा 2
दानी इहा कतको दान करत हे राघव तोर मनौती मा
कोनो पईस अन्न दान देवत हे कोनो साजै तोला मोती मा
हा दानी इहा कतको दान करत हे राघव तोर मनौती मा
कोनो पईस अन्न दान देवत हे कोनो साजै तोला मोती मा
हवा कहत हे अउ पानी बरसत हे
हवा कहत हे अउ पानी बरसत हे
हवा कहत हे पानी बरसत हे
तोर आशीष बर जी तरसत हे
संत ज्ञानी करे गा गोहार
तोला गाड़ा गाड़ा जोहरा प्रभु तोला
झारा झारा जोहार
दुनिया के देवता नवतत हौ नेवता
सब ला सिखाथे ये हा मानौता
दुनिया के देवता नवतत हौ नेवता
सब ला सिखाथे ये हा मानौता
संत ज्ञानी करे गा गोहार
तोला गाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोला
झारा झारा जोहार
तोला गाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोला
झारा झारा जोहार

Leave a comment

x
error: Content is protected !!