चिरईया ला के गोटी मारौं – ममता साहू, मिथलेश साहू | Chiraiya La Ke Goti Maro Lyrics | Old CG Song Lyrics

चिरईया ला के गोटी मारौं
Chiraiya La Ke Goti Maro Lyrics
Old CG Song Lyrics

गीत – चिरईया ला के गोटी मारौं
स्वर – ममता साहू, मिथलेश साहू
गीतकार – भूपेन्द्र साहू
संगीतकार – भूपेन्द्र साहू
लेबल – आरम्भ फिल्मस्स्थायी
ए गोटी मरौं रे सनानाना जाए
ए गोटी मरौं रे सनानाना जाए
दुसरईया गोटी मारौ रे धनी ल पर जाए
चिरईया ल के गोटी मारौं
चिरईया ल के गोटी मारौं भाजी फूल
मोर चढ़ती जवानी के दिन रे चिरईया ल के गोटी मारौं
चिरईया ल के गोटी मारौं भाजी फूल
मोर चढ़ती जवानी के दिन रे चिरईया ल के गोटी मारौं

 

अंतरा 1
करे मुखारी जामुन डारा वो
करे मुखारी जामुन डारा वो
तोला बईठे बर बलाऐंव वो हमर पारा
का रे चिरईया ल के गोटी मारौं
तोला बईठे बर बलाऐंव वो हमर पारा
का रे चिरईया ल के गोटी मारौं
चिरईया ल के गोटी मारौं भाजी फूल
तोर चढ़ती जवानी के दिन वो चिरईया ल के गोटी मारौं

 

अंतरा 2
तोर मोर बोली बाहिर बासु गा
तोर मोर बोली बाहिर बासु गा
अंगना म सुध आ गे रे चुहत हे आंसू
का रे चिरईया ल के गोटी मारौ
अंगना म सुध आ गे रे चुहत हे आंसू
का रे चिरईया ल के गोटी मारौ
चिरईया ल के गोटी मारौं भाजी फूल
मोर चढ़ती जवानी के दिन रे चिरईया ल के गोटी मारौं

 

अंतरा 3
रद्दा ल रेंगे झूला ले डेरी हाथ
रद्दा ल रेंगे झूला ले डेरी हाथ
तैं अकेली झन जाबे वो लगा ले मोला साथ
चिरईया ल के गोटी मारौं
तैं अकेली झन जाबे वो लगा ले मोला साथ
चिरईया ल के गोटी मारौं
चिरईया ल के गोटी मारौं भाजी फूल
तोर चढ़ती जवानी के दिन वो चिरईया ल के गोटी मारौं

 

चिरईया ल के गोटी मारौं भाजी फूल
मोर चढ़ती जवानी के दिन रे चिरईया ल के गोटी मारौं
चिरईया ल के गोटी मारौं
चिरईया ल के गोटी मारौं
चिरईया ल के गोटी मारौं
चिरईया ल के गोटी मारौं

Leave a comment

x
error: Content is protected !!