छदर बदर होली हे CHHADAR BADAR HOLI HE LYRICS – DUKALU YADAV – छत्तीसगढ़ी होली गीत लिरिक्स

 छदर बदर होली हे
CHHADAR BADAR HOLI HE LYRICS
छत्तीसगढ़ी होली गीत
  • गीत – छदर बदर होली हे
  • स्वर – दुकालू यादव
  • गीतकार – दुकालू यादव 
  • संगीतकार – दुकालू यादव
  • छत्तीसगढ़ी होली गीत
  • लेबल – सुन्दरानी


 

स्थायी

छदर बदर चितर काबर सबो होगे रे

छदर बदर चितर काबर सबो होगे रे

अईसन ए तिहार संगी अईसन ए तिहार हे

अईसन ए तिहार संगी अईसन ए तिहार हे

लाल लाल करिया करिया हरियर होगे रे

हरियर होगे रे

छदर बदर चितर काबर सबो होगे रे

छदर बदर चितर काबर सबो होगे रे


 

अंतरा 1

कोनो हा गुलाल धरे कोनो हा पिचकारी संगी 

कोनो हा पिचकारी

रंगे रंग म रंगत हावै 

नर अउ नारी संगी नर अउ नारी

ए दे नर अउ नारी संगी

नर अउ नारी संगी नर अउ नारी

 

पिचकारी के धार संगी पिचकारी के धार संगी हे

पिचकारी के धार संगी पिचकारी के धार संगी हे

नीला नीला अउ केसरिया पियर होगे रे

पियर होगे रे

छदर बदर चितर काबर सबो होगे रे

छदर बदर चितर काबर सबो होगे रे


 

अंतरा 2

बोरा बोरी छोरा छोरी खेलत हावै होरी संगी 

खेलत हावै होरी

लागत हावै अइसे जईसे माते नहाडोरी संगी

माते नहा डोरी

माते हावै होरी संगी माते हावै होरी संगी

माते हावै होरी

 

रंग के बौछार संगी रंग के बौछार हे

रंग के बौछार संगी रंग के बौछार हे

डोकरी संग म डोकरा खेले जउहर होगे रे

जउहर होगे रे

छदर बदर चितर काबर सबो होगे रे

छदर बदर चितर काबर सबो होगे रे


 

अंतरा 3

गांव गांव गली गली बाजत हे नंगारा संगी

बाजत हे नंगारा

भैया भौजी दीदी भाटो नाचे सारी सारा संगी

नाचे सारी सारा

ए दे नाचे सारी सारा संगी नाचे सारी सारा

नाचे सारी सारा

 

मया अउ दुलार संगी मया अउ दुलार हे

मया अउ दुलार संगी मया अउ दुलार हे

होले होले कोसरिया के गोहार होगे रे

गोहार होगे रे

छदर बदर चितर काबर सबो होगे रे

छदर बदर चितर काबर सबो होगे रे

 

अईसन ए तिहार संगी अईसन ए तिहार हे

अईसन ए तिहार संगी अईसन ए तिहार हे

लाल लाल करिया करिया हरियर होगे रे

हरियर होगे रे

छदर बदर चितर काबर सबो होगे रे

छदर बदर चितर काबर सबो होगे रे

Leave a comment

x
error: Content is protected !!