आज 18 दिसम्बर गुरु के जयंती मनाबो – उषा बारले | Aaj 18 Disambar Guru Ke Jayanti Manabo Lyrics | Panthi Geet Lyrics

आज 18 दिसम्बर गुरु के जयंती मनाबो
Aaj 18 Disambar Guru Ke Jayanti Manabo Lyrics
🌿Old Panthi Geet Lyrics 🌿

 

आज 18 दिसंबर गुरू के जयंती बनाबो

गुरू बाबा के चरण म चालो माथ नवाबो

गुरू बाबा के चरण म चालो मस्तक झूकाबो

 

आज 18 दिसंबर गुरू के जयंती बनाबो

गुरू बाबा के चरण म चालो माथ नवाबो

गुरू बाबा के चरण म चालो मस्तक झूकाबो

गुरू बाबा के चरण म चालो मस्तक झूकाबो

 

आज 18 दिसंबर गुरू के जयंती बनाबो

गुरू बाबा के चरण म चालो मस्तक झूकाबो

गुरू बाबा के चरण म चालो मस्तक झूकाबो

 

ये गांव भर के जूर मिल खम्भा तीन जाबो हो

खम्भा तीन जाबो हो

ये गांव भर के जूर मिल खम्भा तीन जाबो हो

खम्भा तीन जाबो हो

 

ये मन के दरद ला गुरू ला बताबो हो

बाबा ला बताबो हो

ये मन के दरद ला गुरू ला बताबो हो

गुरू ला सुनाबो हो

ये गुरू ला सुनाबो हो गुरू ला सुनाबो हो

ये बाबा ला सुनाबो हो बाबा ला सुनाबो हो

 

आज भाग हमर जागे गुरू के अंगना जा के

चलो मस्तक नवागो हो गुरू के चरण

जा के मस्तक झूकाबो हो गुरू के चरण 

 

आज 18 दिसंबर गुरू के जयंती बनाबो

गुरू बाबा के चरण म चालो मस्तक झूकाबो

गुरू बाबा के चरण म चालो मस्तक झूकाबोLeave a comment

x
error: Content is protected !!