हाय रे मोर कोचई पान – नितिन दुबे, चम्पा निषाद | Hay Re Mor Kochai Pan Lyrics | Nitin Dubey CG Song Lyrics

 हाय रे मोर कोचई पान 
Hay Re Mor Kochai Pan Lyrics
Nitin Dubey CG Song Lyrics 

  • गीत – हाय रे मोर कोचई पान
  • स्वर – नितिन दुबे, चम्पा निषाद
  • गीतकार – बुधराज चौहान
  • संगीतकार – नितिन दुबे
  • लेबल – सुन्दरानीस्थायी

हाय रे 

हाय रे

हाय रे 

हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे

हाय रे हाय रे हाय 


होरे होरे होरे होरे 

तकधिनाधिन सनानना 

चुमुक चुमा चुमुक चुमा चुमुक चुमा रे

होरे होरे होरे होरे 

तकधिनाधिन सनानना 

चुमुक चुमा चुमुक चुमा चुमुक चुमा रे


होरे होरे होरे होरे 

होरे होरे होरे होरे हो हो हो

होरे होरे होरे होरे 

होरे होरे होरे होरे हो हो हो


हाय रे हाय रे 

हाय रे हाय रे

हाय रे हाय रे

हाय रे हाय रे


हाय रे हाय रे मोर कोचई पान

तोर बर मन चुमो चुमो लागे

हाय रे हाय रे मोर करेला नार

तोर बर मोला मया मया लागे


तोर बर मन चुमो चुमो लागे लागे

तोर बर मोला मया मया लागे

तोर बर मन चुमो चुमो लागे

तोर बर मोला मया मया लागे


हाय रे हाय रे मोर सेमी नार

तोर बर मन चुमो चुमो लागे


हाय रे हाय रे मोर तुमा नार 

तोर से मोला अबड़ लाज लागे


छुम छुम तानाना मोर दीवाना

अभी बाली हे उमरिया रसिया झन सताना

छुम छुम तानाना मोर दीवाना

अभी बाली हे उमरिया रसिया झन सताना


अंतरा 1

अबड़ मया करथौ तोला ये वो दिल दीवानी

मया दे के मया लेले झन कर अनाकानी


हां मया के बिना हे रानी या बिरथ जवानी

फूल संग म भंवरा के लगे बात बानी


ए गोरी मोला अपन बनाले बनाले, बनाले

मोर संग मया के गीत गा ले

ए गोरी मोला अपन बनाले बनाले, बनाले

मोर संग मया के गीत गा ले


हाय रे हाय रे मोर बंगला पान

तोर बर मन चुमो चुमो लागे


हाय रे हाय रे मोर खीरा नार 

तोर से मोला अबड़ लाज लागे


अंतरा 2

कईसे मया देवौ लाज लागे मोर दीवाना

ताना मार के हाय दईया मोला झन सताना

बिहा के ले जाना राजा बन जा मोर सांवरिया

सुख म जिनगी बिताबो ए गा मोर जहूंरिया


तुहिच ल मोर दुल्हन बनाहूं, बनाहूं

दिल्ली बाम्बे हनिमुन ले जाहूं

तुहिच ल मोर दुल्हन बनाहूं,

दिल्ली बाम्बे हनिमुन ले जाहूं


हाय रे हाय रे हाय पाके चार 

तोर बर मन चुमो चुमो लागे


हाय रे हाय रे मोर तरोई नार

तोर से मोला अबड़ लाज लागे


हाय रे हाय रे मोर कोचई पान

तोर बर मोला मया मया लागे


हाय रे हाय रे मोर खीरा नार

तोर से मोला अबड़ लाज लागे


हाय रे हाय रे मोर करेला नार  

तोर बर मन चुमो चुमो लागे


हाय रे हाय रे मोर तुमा नार

तोर से मोला मया मया लागे


Leave a comment

error: Content is protected !!