मोरे मैना – चंपा निषाद, डिमान सेन | More Maina CG Song Lyrics | Champa Nishad, Diman Sen CG Song

💕 मोरे मैना 💕
🌹More Maina CG Song Lyrics🌹
🌻चंपा निषाद, डिमान सेन🌻

  • गीत – मोरे मैना
  • स्वर – चंपा निषाद, डिमान सेन
  • गीत – छन्नू नंदा 
  • संगीत – सेवकराम यादव 
  • लेबल – क्रिएटिव विज़न 


स्थायी

ये मोरे मैना मन मोहे तैं ना

ये मोरे मैना मन मोहे तैं ना

पिरीत के बान मारे रे 

मोर मैना रे फूलकैना रे

मोर मैना रे फूलकैना रे


ये मोरे मोहना मन मोहे तैं ना

ये मोरे मोहना मन मोहे तैं ना

मन ल मोर सान डारे रे

मोर सुवना रे मोर मोहना रे

मोर सुवना रे मोर मोहना रेअंतरा 1

कजरारी आंखी गोरी मिरगिन तोर चाल वो

कजरारी आंखी गोरी मिरगिन तोर चाल वो

जस लागे कारी बदरिया घुंघरालू बाल वो

जस लागे कारी बदरिया घुंघरालू बाल वो

तोर मीठ बोली हांसी ठिठोली

तोर मीठ बोली हांसी ठिठोली

जिनगी म जान डारे रे

मोर मैना रे फूलकैना रे

मोर मैना रे फूलकैना रेअंतरा 2

बोली बचन तोर सुन के दिल ल लगायेंव तोर संग

बोली बचन तोर सुन के दिल ल लगायेंव तोर संग

जिनगी भर संग निभाबे झन करबे मोला तैं तंग

जिनगी भर संग निभाबे झन करबे मोला तैं तंग

आहूं तोर गांव रे नीम तरी छांव रे

आहूं तोर गांव रे नीम तरी छांव रे

मन ला मोर जान डारे रे 

मोर सुवना रे मोर मोहना रे

मोर सुवना रे मोर मोहना रे


ये मोरे मैना मन मोहे तैं ना

ये मोरे मोहना मन मोहे तैं ना

पिरीत के बान मारे रे 

मोर सुवना रे मोर मोहना रे

मोर मैना रे फूलकैना रे

मोर सुवना रे मोर मोहना रे

मोर मैना रे फूलकैना रे

मोर सुवना रे मोर मोहना रेLeave a comment

error: Content is protected !!