पहरी म रे – अल्का चन्द्राकर | PAHARI MA RE LYRICS | CG KARMA SONG LYRICS

 पहरी म रे – अल्का चन्द्राकर 
PAHARI MA RE LYRICS
CG KARMA SONG LYRICS

  • गीत – पहरी म रे
  • स्वर – अल्का चन्द्राकर, रामनारायण ध्रुवे, माधव चन्द्राकर
  • गीतकार – रामनारायण ध्रुवे
  • संगीतकार – प्रफुल्ल बेहरा
  • एल्बम – करमा ददरिया
  • लेबल – सुन्दरानी


पहरी म रे

पहरी म ना


स्थायी

पहरी म रे पहरी म ना

पहरी म रे पहरी म ना


हाय रे रूमझूम रईया

बोले चिरईया पहरी म ना

रूमझूम रईया

बोले चिरईया पहरी म ना


हाय रे रूमझूम रईया

बोले चिरईया पहरी म ना

रूमझूम रईया

बोले चिरईया पहरी म ना


पहरी म रे पहरी म ना

पहरी म रे पहरी म ना


अंतरा 1

जोड़ा चिरईया जोड़ी बनावै 

बात करै मुहजोरा रामा

बात करै मुहजोरा रामा हो

रामा हो रामा हो


आजा रे निरमोही जोड़ा

बइठेंव तोर अगोरा रामा

बइठेंव तोर अगोरा रामा हो

रामा हो रामा हो


हां जोड़ा चिरईया जोड़ी बनावै 

बात करै मुहजोरा 

आजा रे निरमोही जोड़ा

बइठेंव तोर अगोरा 


हाय रे रूमझूम रईया

बोले चिरईया पहरी म ना

रूमझूम रईया

बोले चिरईया पहरी म ना


पहरी म रे पहरी म ना

पहरी म रे पहरी म ना


अंतरा 2

खलबल खईया तान तरईया

पानी मारत हे हिलोरा रामा

पानी मारत हे हिलोरा रामा हो

रामा हो रामा हो


मया धरा के कहां भूलागे 

बईठेव तोर निहोरा रामा

बईठेव तोर निहोरा रामा हो

रामा हो रामा हो


खलबल खईया तान तरईया

पानी मारत हे हिलोरा

मया धरा के कहां भूलागे 

बईठेव तोर निहोरा 


हाय रे रूमझूम रईया

बोले चिरईया पहरी म ना

रूमझूम रईया

बोले चिरईया पहरी म ना


पहरी म रे पहरी म ना

पहरी म रे पहरी म ना


अंतरा 3

हलर हईया घन अमरईया

कोयली कुहुक बोले रामा

कोयली कुहुक बोले रामा हो

रामा हो रामा हो


मोर पिरोही मीत मतौना 

मया के रस ल घोरे रामा

मया के रस ल घोरे रामा हो

रामा हो रामा हो


हलर हईया घन अमरईया

कोयली कुहुक बोले

मोर पिरोही मीत मतौना 

मया के रस ल घोरे 


हाय रे रूमझूम रईया

बोले चिरईया पहरी म ना

रूमझूम रईया

बोले चिरईया पहरी म ना


पहरी म रे पहरी म ना

पहरी म रे पहरी म ना


हाय रे रूमझूम रईया

बोले चिरईया पहरी म ना

रूमझूम रईया

बोले चिरईया पहरी म ना


हाय रे रूमझूम रईया

बोले चिरईया पहरी म ना

रूमझूम रईया

बोले चिरईया पहरी म ना

Leave a comment

error: Content is protected !!