तोला माटी कोड़े ला नई – चुलमाटी गीत – अल्का चन्द्राकर | Tola Mati Kode La Nai Aaye Lyrics | Chulmati Geet Lyrics

🌺 तोला माटी कोड़े ल 🌺
चुलमाटी गीत – अल्का चन्द्राकर
Tola Mati Kode La Nai Aaye Lyrics
🌿 CG Bihav Geet Lyrics 🌿

  • गीत – तोला माटी कोड़े ला नई 
  • स्वर – अल्का चन्द्राकर
  • संगीतकार – रामनारायण ध्रुवे, माधव चन्द्राकर
  • प्रकार – छत्तीसगढ़ी बिहाव गीत
  • चुलमाटी गीत
  • लेबल – अम्बा म्यूजिक छत्तीसगढ़
स्थायी

तर्रा तर्रा तोर मेछा रे भाटो

गर्रा गर्रा तोर आँखी

ये दे लागे गा टारन बांटी रे भाटो

जल्दी कोड़ी देबे माटी


ढिलिया गे हे का

ढिलिया गे हे का तोर पागी के भाटो

जल्दी कोड़ी देबे माटी


अंतरा 1

मुड़े म बोहे पर्रा ओ ढेड़हिन

रेंगत हे अर्रा पर्रा

ये दे लागत हे नींबू अटर्रा वो ढेड़हिन

भाटा सही तैं बिजर्रा


खोभीया लेबे

खोभिया लेबे जोर के माटी वो ढेड़हिन 

भर जाही तोर पर्रा


अंतरा 2

साबर काबर धरे सुवासा 

नई आवै तोला कोड़े

ये दे बात करे मुहु जोरे सुवासा

माथा ल थोकिन धो ले


आमा खोईला

आमा खोईला कर मुह चिचोरे सुवासा

देबे तैं दांत निपोरे


अंतरा 3

मुनगा के काड़ी पातर पातर 

हालत हे हरलर हईया

ये दे मारत हे लरकईया वो भाटो

रेंगत हे सुरपुर सईया


सुरता ले ना गा

सुरता ले ना थोकिन छंईहा म भाटो

खांधे म साबर धरईया

ढेलिया गे हे का तोर पागी के भाटो

जल्दी कोड़ी देबे माटी

ढेलिया गे हे का तोर पागी के भाटो

जल्दी कोड़ी देबे माटी

Leave a comment

error: Content is protected !!