तोर सुरता वो – किसन सेन | Tor Surta Vo Lyrics | Kisan Sen CG Song Lyrics

✴️ तोर सुरता वो✴️
✴️Tor Surta Vo Lyrics✴️
❇️Kisan Sen CG Song Lyrics❇️

  • गीत – तोर सुरता वो
  • स्वर – किसन सेन, पूर्णिमा गायकवाड़
  • गीतकार – पूर्णिमा गायकवाड़
  • संगीत – ?
  • लेबल – राजश्री म्यूजिक सीजी
स्थायी

तोर सुरता गा

काबर आथे मोला राजा रे

आथे मोला राजा रे


मोर सुरता वो

काबर आथे तोला रानी वो

आथे तोला रानी वो


मन माने नही बात

कईसे समझावव समझा


मोर से होगे तोल मया

तभे माने नही बात

तोरे डाहर सुध जाथे रे


मोर सुरता वो

काबर आथे तोला रानी रे

आथे तोला रानी रे


तोर सुरता रे

काबर आथे मोला राजा रे

आथे मोला राजा रे
अंतरा 1

तोर सुरता आथे रे आथे रे 

मोला सताथे रे

होगे मया तोला वो तोला वो

तथे तो सताथे वो


तोर सुरता आथे रे आथे रे 

मोला सताथे रे

होगे मया तोला वो तोला वो

तथे तो सताथे वो


मोर मन म रे तही तही बसे राजा रे

तही तही बसे राजा रे


मोर सुरता वो

काबर आथे तोला रानी रे

आथे तोला रानी रे


तोर सुरता रे

काबर आथे मोला राजा रे

आथे मोला राजा रे


अंतरा 2

मया का होथे रे होथे रे

मोला तैं बता दे रे

जब मया होथे वो होथे वो

तब चैन खोथे वो


मया का होथे रे होथे रे

मोला तैं बता दे रे

जब मया होथे वो होथे वो

तब चैन खोथे वो


मोर मन म रे

तही तही बसे राजा रे 

तही बसे राजा रे


मोर सुरता वो 

काबर आथे तोला रानी रे

आथे तोला रानी वो


मोर सुरता वो

काबर आथे तोला रानी वो

आथे तोला रानी वो


मन माने नही बात

कईसे समझावव समझा


मोर से होगे तोल मया

तभे माने नही बात

तोरे डाहर सुध जाथे रे


मोर सुरता वो

काबर आथे तोला रानी रे

आथे तोला रानी रे


तोर सुरता रे

काबर आथे मोला राजा रे

आथे मोला राजा रे
Leave a comment

error: Content is protected !!