जाने नही मोर पीरा ला – किसन सेन | Jane Nahi Pira La Lyrics | Kisan Sen CG Song

 जाने नही मोर पीरा ला
 Jane Nahi Pira La Lyrics
 Kisan Sen CG Song 

  • गीत – जाने नही मोर पीरा ला
  • स्वर – किसन सेन
  • गीतकार – किसन सेन
  • संगीतकार – किसन सेन
  • लेबल – सुन्दरानी स्टूडियो


स्थायी

जाने नही जाने नही 

कोनो मोर पीरा ला रे

मोर पीरा ल रे मोर पीरा ल रे


जाने नही जाने नही 

कोनो मोर पीरा ला रे

मोर पीरा ल रे मोर पीरा ल रे


कब तक रे तड़पाही मोला 

मया हा मोर रे दीवानी

सपना म कब ले जगाही तोरे 

चेहरा हा वो मोर रानी


कब तक रे तड़पाही मोला 

मया हा मोर वो दीवानी

सपना म कब ले जगाही तोरे 

चेहरा हा वो मोर रानी


ये जाने नही जाने नही 

कोनो मोर पीरा ला रे

मोर पीरा ल रे मोर पीरा ल रे


ये जाने नही जाने नही 

कोनो मोर पीरा ला रे

मोर पीरा ल रे मोर पीरा ल रे


अंतरा 1

मया के मोर का कहानी होगे 

जग ल अईसे बतावव कईसे

सुना रे मोर जिनगानी होगे

रोवत हौं अईसे बतावव कईसे


मया के मोर का कहानी होगे 

जग ल अईसे बतावव कईसे

सुना रे मोर जिनगानी होगे

रोवत हौं अईसे बतावव कईसे


ये जाने नही जाने नही 

कोनो मोर पीरा ला रे

मोर दुख ल रे मोर दुख ल रे


ये जाने नही जाने नही 

कोनो मोर पीरा ला रे

मोर पीरा ल रे मोर पीरा ल रे


अंतरा 2

संगी साथी मन बैरी हे मोर

मीठ बोली म छूरी वो चलाथे

तोर मोर दूर करे के वो

सबो भरम ल वो फैलाथे


संगी साथी मन बैरी हे मोर

मीठ बोली म छूरी वो चलाथे

तोर मोर दूर करे के वो

सबो भरम ल वो फैलाथे


ये मर जाही मर जाही

बिना तोरे किसन हा रे

तोर किसन हा रे

रानी तोर किसन हा रे


ये जाने नही जाने नही 

कोनो मोर पीरा ला रे

मोर पीरा ल रे मोर पीरा ल रे


कब तक रे तड़पाही मोला 

मया हा मोर रे दीवानी

सपना म कब ले जगाही तोरे 

चेहरा हा वो मोर रानी


कब तक रे तड़पाही मोला 

मया हा मोर वो दीवानी

सपना म कब ले जगाही तोरे 

चेहरा हा वो मोर रानी


ये जाने नही जाने नही 

कोनो मोर पीरा ला रे

मोर पीरा ल रे मोर पीरा ल रे


ये जाने नही जाने नही 

कोनो मोर पीरा ला रे

मोर मया ल रे मोर मया ला रे

मोर पीरा ल रे मोर पीरा ल रे

मोर पीरा ल रे मोर पीरा ल रे

Leave a comment

error: Content is protected !!