गोरी कहां पाबे मोला – दिलीप राय | Gori Kaha Pabe Mola Lyrics | DILIP RAY CG SONG LYRICS

 गोरी कहां पाबे मोला
Gori Kaha Pabe Mola Lyrics
DILIP RAY CG SONG LYRICS 

  • गीत – गोरी कहां पाबे मोला
  • स्वर – दिलीप राय 
  • गीतकार – दिलीप राय
  • संगीतकार – दिलीप राय
  • लेबल – AVM GANA


हे हे हे लालाला

हे तितली रे


स्थायी

तोर खातिर जाही जान 

टूरी दिलीप के परान 

तैं कहां पाबे मोला


तोर खातिर जाही जान 

टूरी दिलीप के परान 

तैं कहां पाबे मोला


लहा लेतेंव मैं तोला

लहा लेतेंव मैं तोला

लहा लेतेंव मैं तोला

नई बाचै बारी कोला


तोर खातिर जाही जान 

टूरी दिलीप के परान 

तैं कहां पाबे मोला


लहा लेतेंव मैं तोला

लहा लेतेंव मैं तोला

लहा लेतेंव मैं तोला

नई बाचै बारी कोला


अंतरा 1

तोर का हे तोर का तैं का बोले वो

तैं का बोले वो

कनिहा पातर धीरे होले वो

धीरे होले वो


तोर का हे तोर का तैं का बोले वो

तैं का बोले वो

कनिहा पातर धीरे होले वो

धीरे होले वो


लहा लेतेंव मैं तोला

लहा लेतेंव मैं तोला

लहा लेतेंव मैं तोला

नई बाचै बारी कोला


तोर खातिर जाही जान 

टूरी दिलीप के परान 

तैं कहां पाबे मोला

लहा लेतेंव मैं तोला

नई बाचै बारी कोला


अंतरा 2

तोर बर तोर बर मन हावै मोरो वो

मन हावै मोरो वो

खैरवार भैया ल कहे ल परही वो

पुछे ल परही वो


तोर बर तोर बर मन हावै मोरो वो

मन हावै मोरो वो

छतराम भैया ल कहे ल परही वो

पुछे ल परही वो


लहा लेतेंव मैं तोला

लहा लेतेंव मैं तोला

लहा लेतेंव मैं तोला

नई बाचै बारी कोला


तोर खातिर जाही जान 

टूरी दिलीप के परान 

तैं कहां पाबे मोला

लहा लेतेंव मैं तोला

लहा लेतेंव मैं तोला

लहा लेतेंव मैं तोला

नई बाचै बारी कोला


तोर खातिर जाही जान 

टूरी दिलीप के परान 

तैं कहां पाबे मोला

लहा लेतेंव मैं तोला

लहा लेतेंव मैं तोला

लहा लेतेंव मैं तोला

नई बाचै बारी कोला


लहा लेतेंव मैं तोला

लहा लेतेंव मैं तोला

लहा लेतेंव मैं तोला

नई बाचै बारी कोला


लहा लेतेंव मैं तोला

लहा लेतेंव मैं तोला

लहा लेतेंव मैं तोला

नई बाचै बारी कोला


Leave a comment

error: Content is protected !!