गवैया होते त गवातेंव तोला – नीलकमल वैष्णव | Gawaiya Hote Ta Gawatev Tola Lyrics | Nilkamal Vaishnav CG Song Lyrics

गवैया होते त गवातेंव तोला – नीलकमल वैष्णव
🌹Gawaiya Hote Ta Gawatev Tola Lyrics🌹
🎵CG Song Lyrics🎵

  • गीत – गवैया होते त गवातेंव तोला 
  • गायक – नीलकमल वैष्णव
  • गीत – नीलकमल वैष्णव
  • संगीत – नीलकमल वैष्णव 
  • लेबल – आर के कैसेट

स्थायी

गवैया होते त गवातेंव तोला वो

नचैया होते त नचातेंव रे

गवैया होते त गवातेंव तोला वो

नचैया होते त नचातेंव रे


अरे सगा होते त तोला रे टूरी 

बिहा लेतेंव वो

अरे सगा होते त तोला रे गोरी 

बिहा लेतेंव वो


गवैया होते त गवातेंव तोला वो

नचैया होते त नचातेंव रे

अरे सगा होते त तोला रे टूरी 

बिहा लेतेंव वो

अरे सगा होते त तोला रे टूरी

बिहा लेतेंव वोअंतरा 1

बारह बछर म गुवालिन चेहरा 

सोला बछर म परेतिन वो

बारह बछर म गुवालिन चेहरा 

सोला बछर म परेतिन वो

तोर मया म मैं ठाड़ सुखागेंव 

घर घर चलत हे रेगिंग वो

तोर मया म मैं ठाड़ सुखागेंव 

घर घर चलत हे रेगिंग वो


हंसैया होते त हंसातेंव तोला वो

रोवैया होते त रोवातेंव रे

हंसैया होते त हंसातेंव तोला वो

रोवैया होते त रोवातेंव रे


अरे सगा होते त तोला रे टूरी 

बिहा लेतेंव वो

अरे सगा होते त तोला रे टूरी 

बिहा लेतेंव वोअंतरा 2

तोला बलावत हे बईगा गुनिया 

सिंघी अउ दीया जला के वो

तोला बलावत हे बईगा गुनिया 

सिंघी अउ दीया जला के वो


आधा रात के सुपा घोसत हे 

तीन तीन दम लगा के वो

आधा रात के सुपा घोसत हे 

दवा दारू छलकाके वो


देखैया होते त देखातेंव तोला रे 

रसईया होते त रसातेंव रे

देखैया होते त देखातेंव तोला ओ

रसईया होते त रसातेंव रे


अरे सगा होते त तोला रे गोरी 

बिहा लेतेंव वो

अरे सगा होते त तोला रे गोरी 

बिहा लेतेंव वोअंतरा 3

हवा म उड़त हे टूरी कपटीन 

टूरन के जीव ल जला के वो

हवा म उड़त हे टूरी रक्सिन 

टूरन के जीव ल जला के वो


मीठ बोली म ये जहर घोरत हे 

चेहरा चंडी सजा के वो

मीठ बोली म ये जहर घोरत हे 

चेहरा चंडी सजा के वो


बलईया होते त बलातेंव तोला वो

मनैया होते त मनातेंव रेे

बुलैया होते त बुलातेंव तोला वो 

पियैया होते त पियातेंव रे


अरे सगा होते त तोला रे टूरी 

बिहा लेतेंव वो

अरे सगा होते त तोला रे रानी 

बिहा लेतेंव वो

 

गवैया होते त गवातेंव तोला वो

नचैया होते त नचातेंव रे

गवैया होते त गवातेंव तोला वो

नचैया होते त नचातेंव रे


अरे सगा होते त तोला रे टूरी 

बिहा लेतेंव वो

अरे सगा होते त तोला रे गोरी 

बिहा लेतेंव वो

मैं बिहा लेतेंव वो

मैं बिहा लेतेंव वो

मैं बिहा लेतेंव वोLeave a comment

error: Content is protected !!