कोचई के पान – कंचन जोशी | Kochai Ke Pan Lyrics | Kanchan Joshi CG Song Lyrics

🎵कोचई के पान – कंचन जोशी 🎵

💕Kochai Ke Pan Lyrics💕

🌺Kanchan Joshi CG Song Lyrics🌺

  • गीत – कोचई पान
  • स्वर – कंचन जोशी 
  • गीत – मधू टंडन 
  • संगीत – मधू टंडन
  • लेबल – The ADM Productions

स्थायी

हे लाला

हे लाला

लालाला लालाला लालाला लालाला

लालाला लालाला लालाला

लालाला लालाला लालाला लालाला

लालाला लालाला लालाला


जरा धीरे मारे मोला नैना के बान

जरा धीरे मारे मोला नैना के बान

हाय रे हाय रे 

हाय रे हाय रे मोर कोचई के पान

हाय रे हाय रे 

हाय रे हाय रे मोर कोचई के पान


सांसे मा मोरे घूलत हे 

राजा ये तोरे मीठ मीठ बोली हा

राते कस जुगनू चमकत हे 

राजा तोर चमचम चेहरा हा गा

मया वाला मोर दिल वाला

मया वाला मोर दिल वाला

पीला दे राजा तोर मया के प्याला

हाय रे हाय रे

हाय रे हाय रे मोर कोचई के पान

हाय रे हाय रे

हाय रे हाय रे मोर कोचई के पान


अंतरा 1

मोरे दिल के तारे मा 

होवत रईथे झनकारे हा ना

मन होगे मोर बही राजा 

घूमत रइथे दिल के पारा मा ना

नखरा वाला मोर मन मोहना

नखरा वाला मोर मन मोहना

देदे ना राजा तोर मया के गहना

हाय रे हाय रे

हाय रे हाय रे मोर कोचई के पान

हाय रे हाय रे

हाय रे हाय रे मोर कोचई के पान


अंतरा 2

जनम जनम बर लिख देहौ 

ये जिनगी ला तोरे

चाहे तैं किरिया खवाले मोला

ये सजना तोरे नाव के ना

लाली चुनरी चुरी पहिरा के 

लाली चुनरी चुरी पहिरा के 

ले जाना राजा मोला भांवर परा के

हाय रे हाय रे

हाय रे हाय रे मोर कोचई के पान

हाय रे हाय रे

हाय रे हाय रे मोर कोचई के पान


सांसे मा मोरे घूलत हे 

राजा ये तोरे मीठ मीठ बोली हा

राते कस जुगनू चमकत हे 

राजा तोर चमचम चेहरा हा गा

मया वाला मोर दिल वाला

मया वाला मोर दिल वाला

पीला दे राजा तोर मया के प्याला

हाय रे हाय रे

हाय रे हाय रे मोर कोचई के पान

हाय रे हाय रे

हाय रे हाय रे मोर कोचई के पान


मोला होगे मया 

मोला होगे मया

हाय रे हाय रे

हाय रे हाय रे मोर कोचई के पान

हाय रे हाय रे

हाय रे हाय रे मोर कोचई के पान


मोला होगे मया 

मोला होगे मया

हाय रे हाय रे

हाय रे हाय रे मोर कोचई के पान

हाय रे हाय रे

हाय रे हाय रे मोर कोचई के पान

Leave a comment

error: Content is protected !!