कंकालिन मोरे माया हो – पुराना जस गीत लिरिक्स | Kankalin More Maya Ho Lyrics | CG Jas Geet Lyrics
कंकालिन मोरे माया हो – 
पुराना जस गीत लिरिक्स 
  • गीत : कंकालिन मोरे माया हो 
  • गायक : मिथलेश साहू
  • गीतकार : छत्तीसगढ़ी जस गीत
  • लेबल : सुन्दरानी
स्थायी 

कंकालिन मोरे मया हो चंडालिन मोरे माया

कंकालिन मोरे माया हो चंडालिन मोरे माया

अब तो लोहा बांधे रे कंकालिन मोरे माया
अंतरा 1

घोलंड घोलंड के मैया चेंदरी सकेले

सिली डारे नवा रंग टोपी हो

कंकालिन मोरे मया हो चंडालिन मोरे माया

कंकालिन मोरे मया हो चंडालिन मोरे माया
अंतरा 2

वहु तो भेष ला तै छोड़े ओ देवी कालिका

लिये हो कुम्हारीन करा भेषे हो

कंकालिन मोरे मया हो चंडालिन मोरे माया

सिर पर गुढ़री गुढ़री पर बोझा

अलिन गलिन करसा बेंचे हो

कंकालिन मोरे मया हो चंडालिन मोरे माया

कंकालिन मोरे मया हो चंडालिन मोरे माया
अंतरा 3

वहु तो भेष ला तै छोड़े ओ देवी कालिका

लिये हे कडरिने करा भेषे हो

कंकालिन मोरे मया हो चंडालिन मोरे माया

कंकालिन मोरे मया हो चंडालिन मोरे माया

सिर पर गुढ़री गुढ़री पर बोझा

अलिन गलिन चरिहा बेंचे हो

कंकालिन मोरे मया हो चंडालिन मोरे माया

कंकालिन मोरे मया हो चंडालिन मोरे माया
अंतरा 4
 
वहु तो भेष ला तै छोड़े ओ देवी कालिका

लिये हे लोहारिन करा भेषे हो

कंकालिन मोरे मया हो चंडालिन मोरे माया

कंकालिन मोरे मया हो चंडालिन मोरे माया

सिर पर गुढ़री गुढ़री पर बोझा

अलिन गलिन खैरज बेंचे हो

कंकालिन मोरे मया हो चंडालिन मोरे माया

कंकालिन मोरे मया हो चंडालिन मोरे माया
अंतरा 5

वहु तो भेष ला तै छोड़े ओ देवी कालिका

लिये हे बराईन करा भेषे हो

कंकालिन मोरे मया हो चंडालिन मोरे माया

कंकालिन मोरे मया हो चंडालिन मोरे माया

सिर पर गुढ़री गुढ़री पर बोझा

अलिन गलिन लिमवा बेंचे हो

कंकालिन मोरे मया हो चंडालिन मोरे माया

कंकालिन मोरे मया हो चंडालिन मोरे माया

कंकालिन मोरे मया हो चंडालिन मोरे माया

कंकालिन मोरे मया हो चंडालिन मोरे मायाLeave a comment

error: Content is protected !!