अहो लंगुरवा मोर बर पालकी सजा दे – शिव कुमार तिवारी | Aho Langurva Mor Bar Palki Saja De Lyrics | Shiv Kumar Tiwari Jas Geet

अहो लंगुरवा मोर बर पालकी सजा दे
Aho Langurva Mor Bar Palki Saja De Lyrics 
Shiv Kumar Tiwari Jas Geet 
    • गीत : अहो लंगुरवा मोर बर पालकी सजा दे 
    • गायक : शिव कुमार तिवारी
    • गीतकार : शिव कुमार तिवारी
    • संगीतकार : शिव कुमार तिवारी
    • लेबल : सुन्दरानी


स्थायी
अहो लंगुरवा मोर बर पालकी सजा दे गा
महूं जाहूं गंगा असनान्दे ना
अहो लंगुरवा मोर बर पालकी सजा दे गा
महूं जाहूं गंगा असनान्दे ना

अंतरा 1
ये नवे दिना मा नवरात्री लंगुरे गा
चुनरी गये हे मईलाये ना 
ये नवे दिना के नवरात्री मा लंगुरे गा
चुनरी गये हे मईलाये ना
ये तोला बोले मै लाले लंगुरे गा
मै तो जाहूं गंगा असनान्दे ना
ये तोला बोले मै लाले लंगुरे गा
मै तो जाहूं गंगा असनान्दे ना

अंतरा 2
ये हर के नई मानौ लंगुरे बरजे नई मानौ गा
जाबेच करिहौ गंगा असनान्दे ना
ये हर के नई मानौ लंगुरे बरजे नई मानौ गा
जाबेच करिहौ गंगा असनान्दे ना
ये सोन के पालकी सजाथौ तोर बर मैया ओ
जावो मैया गंगा असनान्दे ना
ये सोन के पालकी सजाथौ तोर बर मैया ओ
जावो मैया गंगा असनान्दे ना
ये जावो मैया गंगा असनान्दे ना
जावो मैया गंगा असनान्दे ना
जावो मैया गंगा असनान्दे ना

Leave a comment

error: Content is protected !!