अंगार मोती मोर दाई ओ लिरिक्स | Angar Moti Mor Dai O Song lyrics | Dukalu Yadav Jas Geet

गीत : अंगार मोती मोर दाई ओ
गायक : दुकालू यादव


अंगार मोती मोरे दाई ओ तोर अंगना मे बरत हे जोती
तोर अंगना मा बरत हे जोती
गंगा सही गंगरेल बोहाये
गंगा सही गंगरेल बोहाये चारो मुड़ा चारो कोती ओ दाई 
चारो मुड़ा चारो कोती

अंतरा 1
ना तोला घाम लागे ना तोला पानी अजब हावै माता तोर कहानी ओ
बईठे हावस गंगरेल के तिर मा आदि शक्ति माता अंबे भवानी ओ
तै करथस सबके सहायी ओ
तै करथस सबके सहायी ओ  तोरे अंगना म बरसत हे मोती ओ दाई
अंगना म बरसत हे मोती
अंगार मोती मोरे दाई ओ तोरे अंगना म बरत हे जोती
तोर अंगना मा बरत हे जोती

अंतरा 2
आगी अंगरा कस बरत रईथस तै हा ओ माता दिन रात ओ
मेला भराथे जातरा लगथे चईत महिना अउ नवरात ओ
तोर बहिनी हे बिलई माई ओ 
तोर बहिनी हे बिलई माई ओ जे हर घूमत रथे ऐती ओती ओ दाई 
घूमत रथे ऐति ओती
अंगार मोती मोर दाई ओ तोर अंगना मा बरत हे जोती
तोर अंगना मा बरत हे जोती

अंतरा 3
तिही जरे अउ तिही बुताये कोनो हा माता समझ नई पाये ओ
नर अउ नारी आरती थारी लेके चरण मा तोर आये ओ
मै चघावौ चुरी चाकी लाई ओ
मै चघावौ चुरी चाकी लाई ओ तोर भूवन मा प्रेम के सेती ओ दाई 
भूवन मा प्रेम के सेती
अंगार मोती मोर दाई ओ तोर अंगना मा बरत हे जोती
गंगा सही गंगरेल बोहाये
गंगा सही गंगरेल बोहाये चारो मुड़ चारो कोती ओ दाई
चारो मुड़ा चारो कोती
अंगार मोती मोरे दाई ओ तोरे अंगना मे बरत हे जोती


Leave a comment

error: Content is protected !!